Vis dar paklausūs nekvalifikuoti darbininkai

Šių metų spalio 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus duomenimis teritorijoje buvo įregistruoti 2 234 bedarbiai (93 bedarbiais mažiau nei praėjusį mėnesį). Jie sudarė 8,8 proc. visos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Tarp jų – jaunesnių kaip 25 metų amžiaus 261 (11,7 proc.). Jaunimo nedarbas sudarė 5,3 proc.

Per praėjusį mėnesį užregistruotos 274 laisvos darbo vietos. Daugiausia galimybių įsidarbinti turėjo darbo biržoje įsiregistravę pardavėjai, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai, automobilių šaltkalviai, pardavimo vadybininkai. Išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos (darbininkams, pagalbiniams darbininkams, valytojams).
Per rugsėjo mėnesį į darbo rinką sugrįžo 590 darbo ieškančių asmenų bei padėta įsidarbinti 162. Savarankišką veiklą įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., pradėjo 80 bedarbių. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse rugsėjo mėn. pradėjo dalyvauti 95 asmenys, daugiausia 48 iš jų, arba 50,5 proc., – viešuose darbuose ir 29 iš jų, arba 30,5 proc., – įsidarbinimo subsidijuojant priemonėje.
Nuo sausio 1 dienos Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, siekdama padėti jaunimui sėkmingiau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių. Per sausio–rugsėjo mėn. užregistruota 1 144 jaunų iki 29 m. bedarbių, iš jų: 318 įdarbinti nuolatiniam arba terminuotam darbui; 67 pradėjo dalyvavimą remiamojo įdarbinimo priemonėse; 36 pradėjo darbą su verslo liudijimu; 325 nutraukė darbo paiešką.

Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas