Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje svarstyti aktualūs klausimai

Birželio 8 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyko Utenos regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame svarstyti šeši klausimai.

 

Utenos regiono plėtros taryba, vadovaujama pirmininko Alvydo Katino, sudarė priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas” Utenos regiono projektų sąrašą, pritarė priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymui ir teikimui. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas Nerijus Čepauskas pateikė informaciją apie regiono plėtros tarybos pavyzdinius nuostatus ir pavyzdinį darbo reglamentą.
Taip pat buvo pasiūlyti kandidatai į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese. Taryba pateikė šias kandidatūras: į vietos valdžios rūmus buvo pasiūlyta Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, į regionų valdžios rūmus – Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius bei Visagino savivaldybės tarybos narys Erlandas Galaguz.
Bene daugiausia dėmesio posėdyje buvo skirta priemonių, pagal kurias paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, aptarimui. Buvo aptartos priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra”, „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus”, „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą”, „Vietinių kelių vystymas”, „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra”, „Kraštovaizdžio apsauga” bei jų rodikliai.
Paskutinis posėdžio klausimas – „Dėl Utenos regiono visuomenės modernios gyvensenos ir inovatyvių technologijų prieinamumo viešosiose erdvėse informacijos sklaidos pakuočių surinkimo bei pašto siuntų srityje kūrimo ir plėtros”. Šį klausimą pristatė VšĮ „Užstatas” direktorius Giedrius Labuckas. Išklausę pristatymą bei pateiktas idėjas dėl pakuočių surinkimo ir pašto siuntų plėtros, tarybos nariai įstaigos atstovui pateikė nemažai klausimų. Tarybos narius domino taromatų ir kitų pakuočių surinkimo punktų atsiradimo galimybės mažuose miesteliuose, švarios aplinkos palaikymo populiarinimas bei viešinimas, atliekų mažinimo skatinimas ir kt.

Utenos r. savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas