Utenos apygardos rinkimų komisijos pirmininkė nusižengė etikai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos pirmininkė Rolanda Gudynienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Kaip „Utenos dienai“ pranešė VTEK, nustatyta, kad pernai rugsėjį R. Gudynienė nenusišalino ir pirmininkavo Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos posėdžiui svarstant bei balsuojant dėl išvados, tiesiogiai susijusios su Seimo nariu Edmundu Pupiniu, kurio padėjėjo-sekretoriaus pareigas ji tuo metu ėjo. Kaip patvirtino Seimo narys, kuris, beje, rinkimus į Seimą laimėjo tik šešių balsų persvara prieš socialdemokratą Gintautą Palucką, R. Gudynienė ir šiuo metu yra jo padėjėja.

Kaip tvirtinama VTEK išvadoje, taip pat R. Gudynienė pasirašė šio posėdžio protokolą, kuriame nutarta minėtai išvadai pritarti. Išvadoje nenustatyta, kad Seimo narys būtų papirkinėjęs rinkėjus. „Aš pripažįstu savo klaidą. Tada nė nepagalvojau, kad gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Tą protokolą galėjo pasirašyti ir pavaduotojo pareigas tuo metu ėjusi Stanislava Martusevičiūtė. Buvo nepasvarstyta ir nepagalvota“, – „Utenos dienai“ dėstė jau nuo praėjusių metų gruodžio 9 dienos (pasibaigus kadencijai) Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos pirmininke nebesanti R. Gudynienė.

Nenustatyta, kad R. Gudynienė būtų nusišalinusi Vyriausiajai rinkimų komisijai ar Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijai nuo interesų konfliktą jai keliančio klausimo nagrinėjimo.

Tyrimo duomenys rodo, kad R. Gudynienė minėtosios išvados neteikė Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos nariams elektroniniu paštu. Tą darbą, pasak R. Gudynienės, atliko jos pavaduotoja S. Martusevičiūtė. Pastaroji šį faktą patvirtino ir „Utenos dienai“. Todėl šioje dalyje VTEK nenustatė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo.

„Stengiausi net ir dėl savo partiškumo (R. Gudynienė yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė – aut. past.) dėl kai kurių sprendimų nusišalinti“, – tvirtino buvusi Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos pirmininkė.

Atsižvelgdama į tyrimo medžiagą, VTEK ateityje siūlo Vyriausiajai rinkimų komisijai imtis prevencinių priemonių tam, kad rinkimų komisijų posėdžių metu būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas