Ugniagesiai įspėja: tvarkydami aplinką elkimės atsakingai

Utenos rajono ugniagesiai su nerimu laukia pavasario orų sausojo periodo, kurio metu prasideda pernykštės sausos žolės gaisrai. Paprastai tokių gaisrų kyla, kai gyventojai imasi įvairios ūkinės veiklos savo gyvenamojoje aplinkoje, sodybose, sodų bendrijose.

Vis dar pasitaiko atvejų, kai sausą pernykštę žolę žemių savininkai ar naudotojai uždega tyčia, manydami, kad nudegusiuose pievų plotuose greičiau sudygs šviežia žolė, o vasaros metu ją bus lengviau nušienauti. Tačiau žmonės nesusimąsto, kad liepsna per degančią sausą žolę plinta labai greitai ir ją suvaldyti paprastai būna labai sunku. Pievoje įsismarkavusios liepsnos pasiekia žmonių sodybas, taip sunaikindamos jose esančius pastatus bei kitą turtą. Kartais tokiuose gaisruose žūsta ir patys gaisrą sukėlę ar jį gesinti bandę žmonės. 2018 metais Utenos rajone kilo 152 gaisrai, 58 iš jų – atvirose teritorijose (3 miške, 45 – pievose, 1 – ražienoje, 9 – kitose atvirose teritorijose).

Dalį šių gaisrų sukėlė gyventojai, tyčia padegę sausą pernykštę žolę, dalį – su ugnimi išdykavę vaikai, tačiau dažniausiai pievų gaisrų kyla dėl netyčinės žmonių veiklos – nuo be priežiūros paliktos besikūrenančios laužavietės ar ne vietoje numestos neužgesintos nuorūkos. Kartais pievose sausos žolės gaisrų kyla žmonėms tvarkant teritoriją ir neatsakingai deginant sugrėbtas į krūvas augalinės kilmės laukininkystės ir daržininkystės atliekas, senų šiaudų ritinius, šakas ir pan. Jei minėtos atliekos deginamos laužavietėje, aplinkui kurią yra nepjautos sausos žolės plotų (dažnai tai daroma ir pučiant stipriam vėjui), kyla labai didelė tikimybė, kad nuo menkiausios kibirkšties, pakilusios iš laužo, užsidegs ir aplink laužavietę esanti sausa žolė. Tokie aplinkos tvarkytojai, stovėdami prie pat laužo, pastebi, kad už kelių ar net keliolikos metrų nuo laužavietės pradeda degti sausa žolė, tačiau degančios žolės gaisro užgesinti patys nebepajėgia ir kviečia ugniagesius. Jei dėl tokio aplinkos tvarkymo gaisras išplinta, o jo metu būna sunaikinamas svetimas turtas, tai žmogui, kuris norėjo susitvarkyti aplinką, gali tekti atlyginti ir materialinius nuostolius, ir gamtai padarytą žalą.
Asmenims, specialiai padegusiems nenupjautos ir nesugrėbtos sausos žolės plotus, gresia bauda nuo 50 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki 350 eurų. Padegus sausos žolės plotus nuo netinkamai kūrenamo laužo asmenims gresia bauda nuo 30 iki 230 eurų, o juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 300 eurų. Priešgaisrinės apsaugos priemonių nesiėmimas pastebėjus savo žemėje ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams užtraukia baudą nuo 30 iki 170 eurų.
Tvarkant aplinką ir norint sudeginti sugrėbtos sausos žolės, nukritusių medžių lapų atliekas, sausas šakas ar kitus surinktus (sugrėbtus) krūvose augalus, tai galima daryti tik kaimo vietovėse, ne arčiau kaip 30 m atstumu iki bet kokio statinio ir degių medžiagų sandėliavimo vietų (minėtas atliekas draudžiama deginti miestuose ir miesteliuose). Aplink kūrenamas atliekų krūvas neturi būti sausos nenupjautos žolės (tai daryti būtų saugiausia suartoje dirvoje), kūrenimui turi būti pasirinkta nevėjuota diena. Deginimas turi būti nuolat stebimas (rekomenduotina, kad stebėtojas turėtų nors ir pačių primityviausių ugnies gesinimo priemonių), baigus kūrenimą smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir panašiai. Ruošiant maistą atviroje teritorijoje, kietuoju kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, buitines krosneles, rūkyklas, lauko židinius naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių.
Degančius nedidelius, neaukštos žolės plotelius galima užgesinti liepsną užplakant šakomis, užpilant vandeniu ar žemėmis, užtrypiant kojomis. Gesinant degančios žolės plotus negalima artintis prie liepsnos prieš vėją. Jeigu visgi gaisro nepavyko išvengti, apie jį nedelsiant praneškite Bendrajam pagalbos centrui (tel. 112) ir imkitės visų įmanomų priemonių gaisrui gesinti, saugodami savo ir kitų sveikatą, gyvybę bei turtą.

Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos PGT inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas