Tarptautinę mokytojų dieną minint

Spalio 5-ąją pažymima Tarptautinė mokytojų diena. Šią šventę 1966-aisiais pasiūlė UNESCO Tarpvyriausybinė konferencija, pripažindama lemiamą mokytojų vaidmenį švietimui, asmenybės formavimui ir dabartinės visuomenės raidai, siekdama visose šalyse garantuoti mokytojų padėtį, atitinkančią jų svarbą, ir parodyti deramą pagarbą.

Utenos rajone ši diena bus švenčiama sekmadienį, spalio 5 dieną, 18 valandą Utenos kultūros centre, kuriame ta proga vyks XVIII Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio uždarymo koncertas. Jo metu skambės Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos simfoninio orkestro ir solistų atliekama muzika.
Penktadienį Tarptautinė mokytojo diena buvo minima visose ugdymo įstaigose. Kiekvienos klasės mokiniai savo mokytojams įteikė gėlių, padėkojo už rūpestį auklėjant jaunąją kartą. Po sutrumpintų pamokų kai kuriose ugdymo įstaigose vyko šventiniai renginiai.
Utenos rajono pedagogus su profesine švente pasveikino ir Utenos rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, linkėdamas jiems stiprybės, stebuklų, kuriuos dovanoja mokiniai, ir gražios šventės. Anot vedėjo, pedagogams skirtų renginių netrūko nei rugsėjų, jų bus ir spalio mėnesį.
Šiuo metu Utenos rajono ugdymo įstaigose dirba 755 mokytojai, o 1200 šalies mokyklų – daugiau nei 33 tūkst. mokytojų. Profesinio mokymo įstaigose – 3,5 tūkst. pedagoginių darbuotojų, kolegijose dėsto apie 3,3 tūkst., o universitetuose – apie 9,5 tūkst. dėstytojų.

Tai įdomu:

– Lietuvos statistikos duomenimis, 2013–2014 mokslo metais Lietuvoje buvo 51 tūkst. pedagogų. Per dešimtmetį nuo 2003–2004 mokslo metų pedagogų skaičius sumažėjo beveik 18 tūkst., arba ketvirtadaliu. Bendrojo ugdymo mokyklose 2013–2014 mokslo metais dirbo 34,4 tūkst. mokytojų ir mokyklų vadovų. Iš jų 633 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 7,5 tūkst. pradinių klasių mokytojų,  23,1 tūkst. 5–12 ir gimnazijų klasių mokytojų ir 3,1 tūkst. mokyklų vadovų bei jų pavaduotojų.

– Profesinio mokymo įstaigose dirbo 3,7 tūkst. pedagogų, kolegijose ir universitetuose – atitinkamai 3,4 ir 9,7 tūkst. dėstytojų. Per dešimtmetį sparčiausiai – 31 procentu – pedagogų mažėjo bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose – 22 procentais, kolegijose – 2 procentais. Tik universitetuose dėstytojų skaičius per šį laikotarpį išaugo 5  procentais.

– Bendrojo ugdymo mokyklose mokytojų ir mokyklos vadovų pareigas dažniau užima moterys. 2013 m. jos sudarė net 87 procentus mokyklose dirbančių pedagogų. Miesto mokyklose dirba 24,9 tūkst. mokytojų, kaimo – 9,5 tūkst.

– Daugiau nei dviejų trečdalių (76 proc.) bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo stažas siekia 15 ir daugiau metų. 2013–2014 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 98 procentai mokytojų ir mokyklų vadovų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Prieš dešimtmetį tokie pedagogai sudarė 89 procentus visų pedagogų.

– Vidutinis bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų amžius buvo 48 metai. 2013–2014 mokslo metų pradžioje 53,2 procento bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų buvo 45–60 metų amžiaus. Jauni (iki 30 metų amžiaus) mokytojai sudarė 4,5  procento visų mokytojų (2008–2009 m. m.– 10 proc.), o vyresni nei 60 metų amžiaus – 10,8  procento (2008–2009 m. m. – 10 proc.).

– Daugiausia bendrojo ugdymo mokyklose dirba lietuvių (3 517), anglų (3 458) kalbų ir matematikos (2 854) mokytojų. Per pastaruosius penkerius mokslo metus mažėjo visų dalykų mokytojų, ypač  gamtos, technologijų, fizikos ir astronomijos, istorijos, tikybos, gimtosios (lietuvių), rusų, prancūzų kalbų. Tačiau daugėjo gimtosios (nelietuvių) kalbos, ekonomikos, pilietinės visuomenės pagrindų, muzikos ir šokio mokytojų.

– 2014 m. antrąjį ketvirtį mokytojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 2 640 litų ir 337 litais viršijo šalies vidurkį. Per paskutinius penkerius metus didžiausias mokytojų darbo užmokestis buvo 2009 m. antrąjį ketvirtį, kai jis siekė 2 921 litą.

„Utenos dienos” inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas