Ta vienintelė galimybė artėja prie finišo – liepos 1 dienos

Pokalbis su Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku Aldu Skvarnavičiumi.

Įmonės ir gyventojai, praeityje nedeklaravę gautų pajamų ir nesumokėję mokesčių, iki liepos 1 d. turi apsispręsti, ar pasinaudoti vienintele proga ištaisyti praeities klaidas ir pamirštus mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar baudų. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) vis ragina pasinaudoti šia galimybe. Tokia proga VMI praktikoje suteikiama pirmą ir vienintelį kartą. Teigiama, jog ateityje analogiškos galimybės nebus. Kokius pamirštus mokesčius verta prisiminti ir kaip į šią žinią atsiliepė verslas bei žmonės?

Atleidimas nuo delspinigių galioja praeityje pamirštiems mokesčiams – pajamų, pridėtinės vertės, pelno ir kitiems VMI administruojamiems mokesčiams, išskyrus žemės mokestį. Susidomėjimas didelis – informacijos savarankiškai svetainėje vmi.lt vien per balandžio mėnesį ieškojo apie 11 tūkst. gyventojų. Naujausiais duomenimis, nuo metų pradžios užregistruoti 528 deklaruotų anksčiau „pamirštų“ sumokėti mokesčių mokėjimų grafikai 4,2 mln. eurų sumai.

Kam taikoma ši galimybė?

Ji taikoma tiems gyventojams ir toms įmonėms, kurie vertėsi teisėta veikla, tačiau anksčiau gautų pajamų nedeklaravo dėl kažkokių priežasčių ir nuo šių pajamų mokesčių nesumokėjo. Taigi mokesčių mokėtojams, deklaravusiems mokėtinų mokesčių sumas, mokesčių administratorius neskirs baudų, taip pat nuo šių sumų nebus skaičiuojami delspinigiai, o jie patys nebus įtraukti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.
Apie jokius atleidimus nuo delspinigių negali būti ir kalbos, jei pajamos gautos verčiantis neteisėta, nusikalstama veika – prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, kontrabanda, tai pat – pajamos iš korupcijos, kyšiai, pinigų plovimo atvejai ar kitos nusikalstamos veikos.
Paskambinus telefonu 1882 ir pasirinkus 5 – „vienintelė galimybė atsiskleisti“ – VMI Mokesčių informacijos centro konsultantai atsakys į klausimus, kaip pasinaudoti vienintele galimybe deklaruoti anksčiau gautas ir nedeklaruotas pajamas bei mokesčius sumokėti be baudų, delspinigių ir kitų pasekmių.
Savarankiškai išsiaiškinti, jei kyla klausimų, ar verta pasinaudoti suteikta galimybe atsiskleisti, galima VMI interneto svetainės Konsultacinės medžiagos kataloge, kur apžvelgiamos dažniausiai pasitaikančios situacijos.

Kodėl apskritai buvo ryžtasi tokiam žingsniui?

Atsiskleisti, t. y. sumokėti praeityje pamirštus mokesčius be pasekmių, yra viena iš priemonių, skirtų mažinti šešėlinę ekonomiką šalyje. Mokesčių administratorius savo veikloje taiko kompleksines priemones – švietimo, administracinės naštos mažinimo, kontrolės ir kitas. Viena iš jų ir yra skatinti mokėti mokesčius. Tikimės, jog šis paskatinimas susimokėti pamirštus mokesčius be jokių sankcijų padės mokesčių mokėtojus pakeisti savo elgseną ir pradėti naują santykių su valstybe etapą, o veiklą ateityje vykdyti tik skaidriai.

Žmogus ar įmonė pagalvojo, kad turi bėdų iš praeities, jog verta pasinaudoti šiuo unikaliu šansu susitaikyti su valstybe ir toliau gyventi ramia sąžine, ką jam reikia daryti?

Žmogus ar įmonė, norėdami pasinaudoti šia unikalia galimybe, iki liepos 1 dienos turėtų pateikti arba patikslinti savo deklaracijas apie pajamas iš 2014–2018 m. laikotarpio arba, jei pageidauja, už visus penkerius metus ir deklaruoti anksčiau pamirštas pajamas. Tokiu atveju VMI už kadaise nesumokėtus mokesčius delspinigių neskaičiuos ir baudų neskirs.
Pasinaudojusieji galimybe atsiskleisti ir būti atleistiems nuo delspinigių deklaracijas teikia ir tikslina bendrąja tvarka, prie jų jokių pajamas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia. Tam, kad mokesčių mokėtojas būtų atleistas nuo delspinigių, nereikia teikti ir jokių papildomų prašymų, tai įvyksta automatiškai. Tokiu būdu užtikrinamas mokesčių mokėtojų konfidencialumas ir anonimiškumas, VMI neidentifikuoja šių asmenų.

Per kiek laiko reikia sumokėti pamirštus mokesčius? Kas tada, jeigu gyventojas, įmonė negali susimokėti?

Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų. Jeigu per tą laikotarpį mokesčių mokėtojas sumokėti negali, rekomenduojama nelaukiant termino pabaigos kreiptis į VMI ir sudaryti periodinių mokėjimų grafiką (PMG) laikotarpiui iki dvejų metų.
Mokesčių mokėtojai, kurie mokesčių deklaracijas pateikė iki 2019 m. sausio 1 d., tačiau mokesčių nesumokėjo ir todėl nuo susidariusios mokėtinos mokesčių sumos jiems buvo apskaičiuoti delspinigiai, nuo jų yra automatiškai atleisti. Jie apie tai buvo informuoti e. laiškais, jiems tereikėjo sumokėti mokesčius. Tokių laiškų sulaukė apie 125 tūkst. gyventojų ir 25 tūkst. įmonių.

Kas grės mokesčių mokėtojams, nepanorusiems pasinaudoti galimybe išskaidrinti savo verslą?

Gyventojai ir įmonės, nepasinaudoję šia vienintele galimybe sumokėti pamirštus mokesčius, po liepos 1 d. mokesčių administratoriui atskleidus piktnaudžiavimus, neišvengs griežtų sankcijų. Bus apskaičiuojami ne tik papildomai mokėtini mokesčiai, bet ir delspinigiai, skiriamos baudos, pagal įstatymą inicijuojamas baudžiamosios atsakomybės taikymas. Juk 2019 m. pakeistos mokestinės ir administracinės sankcijos. Pvz., jei papildoma mokesčio suma priskaičiuojama nuo patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti (neteisėtas praturtėjimas), mokesčių mokėtojui skiriama nuo 50 iki 100 procentų priskaičiuotos mokesčio sumos dydžio bauda. Mokesčių mokėtojui, kuriam už to paties mokesčio įstatymo pažeidimą mažiau negu prieš penkerius metus jau buvo paskirta bauda, apskaičiuotas baudos dydis didinamas dvigubai. Įsivaizduokite, pagal aukščiau pateiktas mokesčių sumas, kad sumokėti tektų ne tik papildomai apskaičiuotus mokesčius, bet ir antrą tiek baudos. O kur dar delspinigiai?
Todėl raginčiau 2014–2018 metais pajamų gavusius ir jų nedeklaravusius gyventojus, įmones tai prisiminti ir pasinaudoti „Ta vienintele“ galimybe atsiskleisti – sumokėti praeityje pamirštus mokesčius. Laiko yra iki liepos 1 d.

Plačiau sužinoti apie tai, kaip ir kodėl verta pasinaudoti vienintele galimybe sumokėti praeityje pamirštus mokesčius, galima VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. Taip pat atsakymus į susijusius klausimus teikia konsultantai, paskambinus trumpuoju numeriu 1882 ir pasirinkus 5 („vienintelė galimybė atsiskleisti“).

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Lauris VAINAUSKAS

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios