Socialinio būsto plėtra Utenos mieste

Utenos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“ Nr. 29-401-P-001, finansuojamą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“.

Projekto tikslas – padidinti Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, užtikrinant socialiai pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimą, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Asmenys, turintys negalią, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausios šeimos, iš viso 38 asmenys – tos gyventojų grupės, kurioms tinkamas būstas rinkoje sunkiai prieinamas arba visai neprieinamas. Projekto metu planuojama įsigyti 10 socialinių būstų: 8 trijų kambarių (iki 75 kv. m ploto) butus ir 2 dviejų kambarių (iki 56 kv. m ploto) butus, pastarieji bus pritaikyti pagal specialiuosius neįgaliųjų poreikius, priklausomai nuo fizinės ar psichikos asmens negalios. Savivaldybė prisiima įsipareigojimą, pasikeitus laukiančių neįgalių asmenų specialiesiems poreikiams, butus pritaikyti konkrečiai tokių asmenų gyvenimo sąlygoms, atliekant reikalingus butų remonto darbus ir (ar) įsigyjant būtiną įrangą. Labiausiai pageidaujami būstai yra Utenos miesto teritorijose, kur netoli yra viešojo susisiekimo stotelės, ugdymo įstaigos, sukurtos darbo vietos ir pan. Tokių pastatų (juose esančių būstų) energinio naudingumo klasė turės atitikti minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus (energinio naudingumo klasė ne mažesnė nei C). Įgyvendinus projektą visi socialiniai būstai nuosavybės teise priklausys Utenos rajono savivaldybei. Projekto rezultatais naudosis ne mažiau 38 tikslinės grupės narių pagal sudarytus laukiančiųjų sąrašus (turinčių teisę į socialinius būstus). Projektas įgyvendinamas lygiateisiškumo principu, siekiant užtikrinti lygias galimybes pagerinant visos tikslinės grupės gyvenimo kokybę, nevaržyti jokių teisių pasinaudoti socialinėmis garantijomis, ypač teikti privilegijas sudarant sąlygas žmonėms su negalia visapusiškai įsitraukti į bendruomenę ir joje dalyvauti.

Bendra projekto vertė – 891 051,60 Eur, iš kurių skiriamas finansavimas – 682 459,70 Eur, savivaldybės indėlis – 208 591,90 Eur. Numatyta projektą įgyvendinti iki 2027 m. II ketv. Sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Už informacijos turinį atsako Utenos rajono savivaldybės administracija (www.utena.lt).

Daugiau informacijos apie ES paramą galite rasti www.esinvesticios.lt.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas