Savivaldybėms – dar viena galimybė asfaltuoti vietinius kelius

Rugsėjo mėnesį savivaldybių administracijos gali teikti paraiškas paramai vietiniams keliams remontuoti. Šiam šaukimui planuojama paskirstyti 10,2 mln. eurų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui ir pareiškėjo projektui įgyvendinti negali būti didesnė kaip 200 tūkst. Eur su PVM. Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 30 d.

Sieks balų maksimumo

Pasak Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Povilo Černeckio, kretingiškiai šioje programoje taip pat dalyvaus. Paraišką, kaip ir reikalaujama, pateiks iki rugsėjo mėnesio pabaigos, o šiuo metu rengiami parinktos asfaltuoti Kartenos miestelio Naujųjų Gintarų gatvės projektiniai sprendiniai.
„Iš tikrųjų buvo įvertinta ne viena gatvė ir Vydmantų, ir Kretingos, ir Žalgirio seniūnijose, bet mes žiūrėjome, kad objektas pagal visus kriterijus surinktų maksimalų balų skaičių, norime laimėti kuo daugiau lėšų”, – sakė direktoriaus pavaduotojas. Jo teigimu, pasirenkant gatvę, orientuotasi į pagrindinius konkurso reikalavimus: ar gyventojų skaičius gyvenvietėje ne didesnis kaip 1 000, ar numatytas asfaltuoti kelias yra gyvenvietės ribose, kokia žvyruota jo dalis priklauso savivaldybei, ar kelias tiesiogiai veda prie viešųjų paslaugų objektų bei toje gatvėje įkurtų konkrečių darbo vietų. Naujųjų Gintarų gatvėje yra kaimo turizmo sodyba, registruoti keturi ūkininkų ūkiai, be to, asfaltuota gatvė pasitarnaus namus čia pasistačiusiems žmonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pagal šią veiklos sritį tinkamos finansuoti yra kelių ir jų ruožų, gatvių kapitalinio remonto ir rekonstravimo išlaidos, taip pat kelio elementų – kelkraščių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, apšvietimo įrenginių – įrengimo, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu yra atliekamas vietinės reikšmės viešojo kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo (-ų), ir (arba) gatvės kapitalinis remontas bei (arba) rekonstravimas.
Finansuojama ir bendrųjų išlaidų dalis, kuri gali būti ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur. Tinkamos yra projekto viešinimo išlaidos, patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis ir neviršijančios jose nustatytos didžiausios išlaidų, skirtų viešinimo priemonėms, sumos. Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų.

Atrankos kriterijai

Jeigu kaimo vietovėje, kurioje planuojama kelio, jo ruožo ar gatvės rekonstrukcija arba kapitalinis remontas, gyventojų skaičius siekia 201, suteikiama 30 balų; nuo 101 iki 200, – 25 balai; nuo 71 iki 100 – 20 balų; nuo 51 iki 70 –15 balų; nuo 31 iki 50 – 10 balų, mažiau negu 30 gyventojų – 5 balai.
Jeigu numatyta kelio ar jo ruožo, taip pat gatvės, jungiančios su viešųjų paslaugų objektais, rekonstrukcija arba kapitalinis remontas, skiriama 20 balų. Tiek pat balų – jeigu numatytas remontuoti kelias veda iki darbo arba užimtumo vietų ir jo neriboja kitas kelias, o atliekant gatvės kapitalinį remontą šalutinių kelių ar gatvių negali būti, – 20 balų. Jeigu kelias ar jo ruožas yra gyvenvietės ribose, – 10 balų. Jei projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje kelių su žvyro danga dalis siekia daugiau negu 40 proc., – 20 balų; nuo 36 iki 40 proc., – 15 balų; nuo 31 iki 35 proc., – 10 balų; nuo 26 iki 30 proc., – 5 balai; nuo 21 iki 25 proc., – 3 balai; 20 proc. ir mažiau, – 2 balai. Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti, kad gautum paramą, – 30.
Paraiškos pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama vietiniams keliams” priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose.
Kaimo kelių tvarkymo darbai, numatyti projekte, privalo būti atlikti per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Dariaus Šypalio nuotr.

 

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas