Renovacijos naujienos – projektavimo ir rangos darbai bus perkami atskirai

Ir anksčiau projektavimo bei rangos darbus daugiabučių namų administratoriai ir namų bendrijos galėjo pirkti atskirai, tačiau tai buvo daugiau pavieniai atvejai. 2017 metais paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą projektavimo paslaugos ir rangos darbai turi būti perkami atskirai.

Pirkimai vykdomi per CPO LT
Pasak viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, direktoriaus Dariaus Vedricko, jie prisitaikė prie naujovių. Buvo sukurtas katalogas, kuriame jau galima įsigyti projektavimo paslaugas ir rangos darbus be projektavimo, o Elektroninių pirkimų centre (EPC) – rangos darbus be projektavimo. „Iš tiesų galimybė daugiabučių namų modernizacijai reikalingas projektavimo paslaugas ir rangos darbus įsigyti atskirais pirkimais per CPO LT elektroninį katalogą buvo sudaryta nuo 2016 metų”, – sakė D. Vedrickas. Jo teigimu, tuo naudojosi labai mažai perkančiųjų organizacijų. „Ši situacija kardinaliai keičiasi. Vyriausybė 2017 metų pabaigoje priėmė sprendimą, kuriuo siekiama modernizacijos kokybės, skaidrumo ir racionalesnio lėšų panaudojimo užtikrinimo. Todėl projektavimo paslaugos ir rangos darbai bus perkami atskirais pirkimais”, – pabrėžė CPO LT vadovas. Pasak jo, taip siekiama užtikrinti, kad per valdomą elektroninį katalogą būtų sudaryta galimybė įsigyti visus daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) reikalingus rangos darbus. 2017 metais buvo atlikta viešųjų pirkimų ir su laimėjusiais tiekėjais, kurie varžėsi dėl konkrečių daugiabučių namų modernizavimo, sudarytos preliminariosios sutartys. „Atsižvelgdami į tai, kad nemaža dalis daugiabučių namų modernizavimo projektus vykdančių subjektų yra daugiabučių namų savininkų bendrijos, mes specialiai jiems sukūrėme elektroninį įrankį – EPC, kuriame daugiabučiams namams atnaujinti reikalingas paslaugas ir darbus bendrijos gali įsigyti savarankiškai”, – naujienas pristatė D. Vedrickas. Jo teigimu, EPC šiuo metu bendrijos gali įsigyti rangos darbus su / be projektavimo paslaugų, investicijų planus ir energetinio naudingumo sertifikatus. Nuo vasario mėnesio pabaigos EPC yra galimybė įsigyti projektavimo, o iki metų vidurio – statinio projekto ekspertizės ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas. „Stengiamės, kad EPC daugiabučių namų bendrijos rastų visas paslaugas ir darbus, kurie reikalingi atliekant daugiabučio namo modernizavimą”, – sakė CPO LT direktorius.

EPC tarp daugiabučių namų bendrijų ir privačių administratorių yra labai paklausus. Vien nuo 2017 metų vasario mėn., kai katalogas pradėjo veikti, įvyko 90-ies daugiabučių renovacijos darbų pirkimai beveik už 24 milijonus eurų, o gyventojai reikalingus darbus įsigijo vidutiniškai 18 proc. pigiau, nei planavo.

Bendradarbiavimas užtikrinantis kokybę
Pasak CPO LT vadovo, jie glaudžiai bendradarbiauja tiek su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), tiek su Aplinkos ministerija, siekdami, kad daugiabučių namų modernizavimo procesas vyktų sklandžiai, skaidriai ir gyventojams sudarytų kuo mažiau problemų.

„Ir anksčiau projektavimo darbus buvo galima pirkti atskirai nuo rangos darbų. Turbūt daugiabučių namų administratoriams ir gyventojams buvo paprasčiau ir patogiau pirkti viską vienu metu, tačiau nuo šiol viskas keičiasi”, – sakė BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyrius vedėjas Edvardas Petraukas. Jo teigimu, taip yra siekiama pagerinti techninių darbo projektų kokybę. Gyventojai patys galės daryti įtaką jiems siūlomiems projektiniams sprendiniams bei statybinėms medžiagoms, t. y. techninio darbo projekto rengėjui pristatant techninį darbo projektą gyventojams, pastarieji galės teikti pastabas ir gauti parengtą projektą labiausiai atitinkantį jų lūkesčius. Statybos rangovas galės tiksliau paskaičiuoti sąnaudas projektui įgyvendinti. Svarbu ir tai, kad anksčiau rangovai reikšdavo nepasitenkinimą dėl nurodomų pirkimų specifikacijose apytikrių darbų kiekių. Jie paaiškėdavo tik techninio darbo projekto rengimo metu. Kadangi darbai jau būdavo nupirkti ir kainų keisti nebuvo galima – nukentėdavo rangovai. „Įvedus naujoves laimės visi: gyventojai turės galimybę parengti projektą labiausiai atitinkantį jų lūkesčius – projektuotojai nejaus spaudimo iš statybos rangovo pusės”, – naudingus pasikeitimus pabrėžė BETA atstovas.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas