Rajono politikai svarstė uteniškiams aktualius klausimus

Į lapkričio 27 dieną vykusį Utenos rajono savivaldybės tarybos ( toliau – Taryba) posėdį susirinkę 22 politikai svarstė 21 klausimą ir išklausė informaciją apie numatomą ES struktūrinių fondų paramą 2014-2020 metais. Posėdį rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas pradėjo sveikinimais Albinui Grincevičiui 65 metų sukakties proga, dėkodamas už ilgametį darbą Utenos rajono žmonėms.

Sprendė dėl savivaldybės beviltiškų skolų nurašymo

Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė kreipėsi į Tarybą akcentuodama, kad Utenos rajono savivaldybės administracijoje yra beviltiškų skolų, kurias reikėtų nurašyti iš apskaitos, todėl reikalinga beviltiškų skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos tvarka. Kaip beviltiškų skolų pavyzdį ji pateikė UAB „Agrochemija“, kuri 2008 m. neatsiskaitė už finansavimą, skirtą projektui vykdyti. Buvo kreiptasi į teismą, įmonė likviduota 2010 m., o 7000 Lt skola negrąžinta, nesumokėta ir 1700 Lt administracinių baudos. Nors buvo kreiptasi į antstolius, skola liko neišieškota, o galiausiai suėjo senaties terminas.
Politikai pritarė, kad beviltiškomis skolos būtų pripažįstamos, kai biudžetinė įstaiga negali jos susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos atsiradimo momento, kai skolininkas yra paskelbtas mirusiu, likviduotas, ar skolininkas yra bankrutavęs. Visais nurodytais atvejais biudžetinė įstaiga turi įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti.
Biudžetinės įstaigos pripažintos beviltiškomis skolos iki 10 000,00 Lt (2896,20 Eur) pasibaigia ir nurašomos iš biudžetinės įstaigos apskaitos dokumentų biudžetinės įstaigos vadovo įsakymu, daugiau kaip 10 000,00 Lt (2896,20 Eur) – Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas