Ragina nepamiršti pateikti ir atnaujinti privačių interesų deklaracijų

Valstybės tarnybos departamentas primena, kad visi, dirbantieji valstybinėje tarnyboje, bei pretendentai dirbti valstybinėje tarnyboje privalo pateikti privačių interesų deklaracijas ir pasikeitus aplinkybėms jas atnaujinti. Ši prievolė nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba. Taip pat tai įrankis, apsaugantis pačių dirbančiųjų valstybės tarnyboje bei įstaigų reputaciją. Todėl kviečiame į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumų, konsultuotis su savo įstaigos specialistu, atsakingu už korupcijos prevenciją, ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Deklaraciją privaloma pateikti per vieną mėnesį nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Jeigu pasikeitė deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio privačius interesus, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo.

Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Pretendento į valstybinę tarnybą teikiama deklaracija gali būti išspausdinta ir popierine forma perduota organizacijos, kurioje jis pretenduoja dirbti, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, jeigu tos organizacijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip. Pretendentų privačių interesų deklaracijų duomenys nėra viešinami.
Jeigu yra gauta pagrįstos informacijos apie tai, kad asmuo nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai savo iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos tyrimą. Apie tyrimo rezultatus informuojama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri turi teisę vertinti, ar atlikto tyrimo išvadoje pateiktas asmens veiksmų įvertinimas atitinka šio įstatymo nuostatas.

Nedeklaravę ar netinkamai deklaravę interesus valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Valstybės tarnybos departamento inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas