Posėdis prasidėjo aštriomis diskusijomis

Šį mėnesį jau antrą kartą rinkosi rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Prieš dvi savaites vienas iš pagrindinių klausimų buvo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo rinkimai, nes pirmą kartą surinkus vienodą balsų skaičių (12 prieš 12), direktoriaus pavaduotojas nebuvo patvirtintas. Šį ketvirtadienio rytą prasidėjusiame rajono savivaldybės tarybos 5-ajame posėdyje buvo ir netikėtumų. Posėdyje nedalyvavo valdančiųjų atstovai Albinas Grincevičius ir Roberta Macelienė.

Tarybos opozicijos lyderis ir konservatorių partijos Utenos skyriaus pirmininkas Egidijus Puodžiukas sveikino savo kolegas Eglę Zarankaitę, sėkmingai baigusią gimnaziją, ir Mindaugą Ramelį su politologijos mokslų magistro diplomu.

Buvo numatyta svarstyti 27 klausimus, tačiau opozicija prašė išklausyti informaciją apie Utenos kultūros centro (UKC) liaudies instrumentų ansamblio, buvusių UKC darbuotojų ir Utenos miesto bei rajono bendruomenių narių kreipimąsi į rajono savivaldybės tarybos narius.
Kilo tam tikros diskusijos. Posėdžiui pirmininkaujantis meras Alvydas Katinas Tarybos narių klausė: „Jums čia kas? Čia Tarybos posėdis. Ne mano problema svarstyti įstatymus”. Todėl informaciją išklausyti buvo pritarta Tarybos pabaigoje.
Dėl darbotvarkės vienbalsiai balsavo visi 23 posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai.
Pirmu klausimu rajono Taryba nusprendė patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos planą.
Pagal 2015 metais patvirtintą Tarybos reglamentą savivaldybės tarybos veikla planuojama vieneriems metams sudarant tarybos veiklos planą. Paprastai šio plano projektą rengia savivaldybės meras, gavęs tarybos komitetų, frakcijų, tarybos narių pasiūlymus dėl Tarybos posėdžiuose svarstytinų klausimų. Meras, apibendrinęs gautus pasiūlymus, parengia tarybos veiklos planą, kurį teikia tvirtinti tarybai. Pagal tą patį reglamentą tarybos veiklos planas pirmaisiais jos kadencijos metais tvirtinamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pirmojo posėdžio dienos. Toks planas vienam Tarybos nariui (Pauliui Čyvui) susilaikius buvo patvirtintas.

Plačiau apie įvykius Taryboje skaitykite artimiausiuose laikraščio „Utenos diena” numeriuose.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas