Pirmasis kolumbariumas Utenos krašte nebus paskutinis

Liepos mėnesio pabaigoje Vyžuonose turi būti ati­darytos naujos kapinės, kuriose bus įrengtas ir pir­masis Utenos rajone kolumbariumas – urnų su mi­rusiojo palaikais laikymo patalpa, statinys ar salė.
Turbūt retas paprieštarautų dėl naujų kapinių rei­kalingumo, o kaip vertinamas paprotys deginti miru­siuosius?.. Šiuolaikiškose kapinėse įrengtas apšvieti­mas, pandusai neįgaliesiems, automobilių stovėjimo aikštelė, pastatyti suoliukai, įvestas vanduo.

Daugiau apie tai skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena”.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas