Parama tvarkantiems melioracijos griovius

Kviečiame ūkininkus, t.y. žemės sklypų savininkus, ar asmenis, kitais teisėtais pagrindais naudojančius žemės sklypus, dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje „Pelno nesiekiančios investicijos” melioracijos griovių tvarkymo programoje. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Programos tikslas – neprižiūrimų melioracijos griovių neigiamo poveikio sausinimo sistemoms pašalinimas, palankių žemdirbystės sąlygų melioruotoje žemėje atstatymas, kraštovaizdžio išsaugojimas.

Taigi, gavę finansavimą ūkininkai, bendrovės, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys galės šalinti krūmus, medžius ir kitą augaliją, augančią ant melioracijos griovio šlaitų, valyti melioracijos griovį, šalindami įvairiausią augaliją nuo griovio dugno, valyti drenažo žiotis, latakus ir pralaidas.
Norintys gauti paramą turi laikytis tam tikrų reikalavimų: būtina sąlyga, kad paramos gavėjas turi tvarkyti abu lygiagrečiai einančius griovio šlaitus, turi sutvarkyti ne mažesnį kaip 1 ha melioracijos griovių plotą, kurio vientisa dalis negali būti mažesnė negu 0,3 ha. 1 ha vidutiniškai atitinka 1 km. griovio. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas privalo įsipareigoti 5 metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą.
Paramos gavėjai gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę valdą, bet ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui yra 50 000 Lt. Į šią sumą neįskaičiuojama PVM.
Asmenis, pageidaujančius dalyvauti šioje programoje, kviečiame atvykti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (Utena, Utenio a. 4, 318 kab.). Su savimi reikia turėti žemės sklypo nuosavybės dokumentus ar kitus dokumentus, įrodančius teisėtą žemės sklypo naudojimą, žemės sklypų planus ir Žemės ūkio valdos išrašą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazės. Skyriaus specialistai parengs melioracijos griovio žemėlapį M 1:2000, griovio vietos schemą M 1:10000 bei griovių priežiūros lokalinę sąmatą.
Informuojame, kad prašymai dalyvauti Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriuje bus priimami iki 2014 m. gruodžio 10 d. imtinai. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos galima bus pateikti iki gruodžio 31 d.
Išsamesnę informaciją apie šią priemonę Jums suteiks Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus specialistai tel.: 8 389 64011.

Utenos r. savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas