Nukentėjusiems kiaulių laikytojams – parama iš valstybės biudžeto

Valstybė kompensuos kiaulių laikytojams dalį išlaidų už paskerstas kiaules dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės. Kiaulių laikytojai dėl patirtų nuostolių atlyginimo turi ne vėliau kaip iki lapkričio 10 d. kreiptis į savivaldybes.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė 2014 m. spalio 24 d. Nr. 3D-790 įsakymu patvirtino Paramos teikimo kiaulių laikytojams už kiaules, paskerstas dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės, taisykles. Šios taisyklės reglamentuoja paramos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant dalį išlaidų kiaulių laikytojams už paskerstas kiaules dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės, teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.
Nereikšminga (de minimis) pagalba – tai tokia parama, kuri didžiąja dalimi atvejų nedaro įtakos Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio prekybai ir konkurencijai ir yra leistina pagal Europos Komisijos reglamentus.
Kiaulių laikytojams bus iki 100 proc. atlyginami nuostoliai, patirti už nustatyta tvarka registruotas ir paskerstas kiaules dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės. Norintys gauti kompensacijas kiaulių laikytojai turi būti nuo š. m. liepos 24 d. iki rugsėjo 18 d. paskerdę savo laikomas kiaules afrikinio kiaulių maro židinį nustatytose apsaugos ir stebėjimo zonose.
Kita paramos gavėjų grupė yra tie laikytojai, kurie 2013 m. laikėsi biologinio saugumo reikalavimų, jų kiaulių laikymo vietos buvo oficialiai nustatytoje buferinėje zonoje ir kontroliuojamoje teritorijoje. Savo laikomas kiaules jie buvo paskerdę nuo 2014 m. vasario 17 d. iki 2014 m. balandžio 15 d.
Teikiant paramą bus atsižvelgiama į tai, kad per praėjusių dvejų mokestinių metų ir einamųjų mokestinių metų laikotarpį vieno ūkio subjekto gauta de minimis pagalbos pirminės žemės ūkio gamybos sektoriuje suma (įskaitant paramą, gautą pagal šias taisykles) neviršytų 51 792 litų.
Kiaulių laikytojai dėl patirtų nuostolių atlyginimo turi ne vėliau kaip iki lapkričio 10 d. kreiptis į savivaldybėse sudarytas nuostolių įvertinimo komisijas ir pateikti joms reikalingus dokumentus. Sprendimą dėl kompensuojamų lėšų priims Žemės ūkio ministerija, o jas išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas