Ne visos maudyklos atitinka vandens kokybės reikalavimus

Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1-ą ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, maudyklų vandens kokybės tyrimai turi būti pradedami likus dviem savaitėms iki maudymosi sezono, t. y. nuo gegužės 15 dienos, ir reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 dienos. Kai nustatoma reikalavimų neatitikimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.

Savivaldybės, atsižvelgusios į visuomenės teikiamus siūlymus, prieš maudymosi sezoną iki kiekvienų metų kovo 24 dienos sudaro numatomų vykdyti maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką. Jos šią informaciją turi skelbti savivaldybių interneto svetainėse ir pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui. Maudyklų vandens kokybė turi būti stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą (bendras skaičius – 112, iš jų 16 priekrančių ir 96 vidaus vandenų). Šiemet naujai bus stebimos Didžiosios Dailidės (Alytaus r.) ir Sarių (Švenčionių r.) ežerų maudyklos bei nebebus stebimos Kelmės rajone esančios Karklėnų ežero ir Vėjinės tvenkinio maudyklos. Taip pat Vilkaviškio rajone Paežerių ežere dėl vykdomų ežero valymo darbų sezono metu maudykla bus uždaryta.
Prieš šį maudymosi sezoną savivaldybės sudarė ir pateikė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui numatomų vykdyti maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką, kurį galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės skiltyje „Aplinkos sveikata – Maudyklos – Maudyklų stebėsenos tyrimų grafikas“ skiltyje. Kai kurios savivaldybės taip pat yra numačiusios stebėti vandens kokybę vietos gyventojų pamėgtose poilsiavietėse.
Prieš maudymosi sezoną yra gauti vandens kokybės tyrimų rezultatai iš 98 maudyklų ir 123 rekreacijai skirtų zonų. Tai sudaro 87,5 proc. maudyklų, įtrauktų į stebimų maudyklų sąrašą. Pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pateiktus maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų rezultatus, vandens kokybė Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus atitiko visose tirtose maudyklose.
Tyrimų rezultatų nėra gauta iš Alytaus rajono, Druskininkų miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų, Panevėžio miesto, Visagino miesto, Kalvarijų, Anykščių, Ignalinos, Zarasų rajonų.
Taip pat gauta informacija apie 123 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Jonavos rajone Taurastos tvenkinyje ir Šventosios upėje buvo nustatytas 1,2 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, Kėdainių rajone Nevėžio upėje – 2,4 karto didesnis nei leidžiama žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, Panevėžio rajone Nevėžio upėje ties Naujamiesčiu – 2,6 karto didesnis žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, Utenos rajone Dauniškio ežere (Sudeikių g.) – 1,1 karto didesnis žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml.

Gražvydė NORKIENĖ, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas