Naujovių sieksiančioms įmonėms – 2 mln. eurų parama

Aplinkos ministerija skirs paramą įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kuriančioms inovatyvius produktus ar technologijas, kurios leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. Šiam tikslui iš Klimato kaitos programos šiems metams skirta 2 mln. eurų.

Bus dengiama 25 proc. projekto išlaidų,  vidutinėms įmonėms finansavimas gali būti didinamas 10 proc., o mažoms – 20 proc. Papildomi 15 proc. gali būti skiriami už veiksmingą bendradarbiavimą, projektą vykdant kartu su partneriais Lietuvoje. Maksimalus subsidijos dydis vienam projektui negali viršyti 1 mln. eurų.

Taip siekiama skatinti su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP)  susijusių naujų produktų, technologijų kūrimą ar esamų tobulinimą ir inovacijas klimato kaitos mažinimo srityje. Remiami projektai apimtų visą procesą – nuo prototipo sukūrimo, iki galutinio produkto.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) gali jį pratęsti vieną kartą, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Bendras projekto įgyvendinimo laikotarpis, įskaitant projekto įgyvendinimo termino pratęsimą, negali viršyti 30 mėnesių.

Subsidijos bus skiriamos pagal Aplinkos ministerijos parengtą tvarką. Tvarkos aprašo projektas yra pateiktas viešai svarstyti Teisės aktų informacinėje sistemoje. Suinteresuotų institucijų, visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių pastabų ir pasiūlymų laukiame iki rugpjūčio 23 d., el. paštu giedrius.uselis@am.lt

Kvietimą teikti prašymus išmokoms skelbs APVA, paraiškas bus galima teikti tik elektroniniu būdu per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS.

Šios kompensacijos – viena iš Klimato kaitos programos priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti. Šiemet klimato kaitos suvaldymo priemonėms skirta 161,6 mln. eurų.

Aplinkos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas