Mažiau rūpesčių dirbantiems savarankiškai

Nuo šiol draudėjams – savarankiškai dirbantiems asmenims teikti SAV pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams („Sodrai”) bus paprasčiau.

Sudaryta galimybė per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) pateikti elektroninius SAV pranešimus, kurių nereikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu būdu pateikus elektroninį SAV pranešimą, rašytinio SAV pranešimo originalo Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti nereikia.
SAV pranešimus privalu teikti individualią veiklą pagal pažymą vykdantiems asmenims, kurie socialinio draudimo (VSD) įmokas moka avansu, individualių įmonių savininkams, mažųjų, komanditinių ar tikrųjų ūkinių bendrijų nariams, kurie per kalendorinį mėnesį lėšas išsiima asmeniniams poreikiams su darbo santykiais susijusias lėšas, taip pat asmenims, vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą bei šeimynų dalyviams, kurie VSD įmokas moka nuo sumos, didesnės nei minimalioji mėnesinė alga.
Kaip ir anksčiau, SAV pranešimus galima teikti ir įprastiniais būdais – pristatant ar siunčiant paštu į „Sodros” teritorinį skyrių ar pateikiant elektroninius SAV pranešimus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Be to, kartą per metus deklaruojantiems pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, metinėje pajamų deklaracijoje galima užpildyti priedą „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius” (GPM308M). Tai padarius, papildomo pranešimo „Sodrai” teikti nereikia.
Jeigu SAV pranešimas „Sodrai” nepateikiamas, deklaruotos pajamos dalinamos proporcingai jų gavimo laikotarpiui (pvz., jeigu gautos per metus – iš dvylikos mėnesių) ir taip įrašomos į draudėjų ir apdraustųjų ir išmokų gavėjų registrą.
Savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo stažas nustatomas pagal faktiškai sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Nuo šių dydžių priklauso būsimos „Sodros” išmokos.
Šiuo metu yra per 69,6 tūkst. asmenų vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, 18,4 tūkst. – vykdančių individualią žemės ūkio veiklą. Taip pat veikia 50,4 tūkst. individualių įmonių, 4,9 tūkst. mažųjų bendrijų.

Individuali veikla https://uzsidirbu.lt/

SODROS inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas