Lietuvoje pradėtas įgyvendinti projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“

Europos ekonomikos pažangos strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ įtvirtintas tikslas 2020 m. visiems europiečiams turėti galimybę naudotis didesnės kaip 30 Mb/s spartos interneto ryšiu. Siekdama šio tikslo viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 2018 m. pabaigoje pradėjo įgyvendinti projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“. Projektu siekiama sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra ir minėtos infrastruktūros plėtra privačiomis investicijomis nėra numatyta.

Teritorijose, kuriose namų ūkiai neturi galimybės naudotis naujos kartos interneto prieiga, planuojama pastatyti apie 180 ryšių bokštų, nutiesti apie 1 465 km šviesolaidinių kabelinių linijų prijungiant pastatytus ryšių bokštus ir apie 430 esamų ryšio objektų. Sukurtas tinklas praplės įstaigos valdomą šviesolaidinį tinklą ir užtikrins galimybes operatoriams teikti sparčias naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams vartotojams. Projektas planuojamas įgyvendinti 2021 m. spalio mėnesį.

Šiuo metu intensyvūs šviesolaidinio tinklo projektavimo ir įrangos diegimo darbai jau vyksta visoje Lietuvoje, o 2019 m. balandžio mėn. išduoti pirmieji linijų statybos leidimai Raseinių ir Jurbarko rajonų savivaldybėse. Šviesolaidinių linijų projektai baigiami rengti Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Tauragės, Šilalės, Pagėgių, Šilutės rajonuose.
Planuojama, kad projektas turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui, konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai, švietimui.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra”. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

VšI „Plačiajuostis internetas” inf.

               

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas