Kęstutis Palepšys: „Klebonas – ne supermenas, bet matyti visumą privalo“

Aštuonerius metus Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje klebonavęs Kęstutis Palepšys rugpjūčio mėnesį pradės eiti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos administratoriaus pareigas. Jis nėra vienintelis Utenos krašto dva­sininkas, kuris šiais metais perkeliamas į kitą pa­rapiją. Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratorius Stasys Tamulio­nis netrukus tęs tarnystę Panevėžio rajone (apie tai jau buvo rašyta). Kunigas S. Tamulionis atsisa­kė duoti interviu „Utenos dienai“. Jūsų dėmesiui – pokalbis su kraštiečiu K. Palepšiu.

Daugiau apie tai skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Deimantės Kazokaitės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios