Globos pertvarka: nė vienas neįgalusis nebus išsiųstas į gatvę ar per prievartą grąžintas į šeimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei pavaldžių įstaigų specialistų komanda tęsia vizitus į institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančias įstaigas. Specialistai lankėsi Didvyžių socialinės globos namuose, kur su įstaigos gyventojų ir jų tėvų atstovais, darbuotojais, profesinių sąjungų atstovais aptarė pertvarkos etapus, laukiamus rezultatus bei darbuotojams aktualius klausimus.

Šiuo metu vyksta pirmasis pertvarkos etapas, kurio metu kuriamos pertvarkai reikalingos sąlygos. Tam reikia įvertinti įstaigų gyventojų poreikius, nustatyti darbuotojų kvalifikacijos poreikius, vykdyti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, sudaryti individualius bendruomenių paslaugų ir infrastruktūros plėtros regionuose planus.

Darbuotojai teiravosi, ar į gyventojų individualių poreikių vertinimą bus įtraukti jų artimieji. Kaip pabrėžė ministerijos specialistai, artimuosius taip pat reikia įtraukti į pertvarkos procesą, supažindinti su naujomis paslaugų formomis ir pertvarkos esme, jog jie žinotų, kad nė vienas neįgalusis nebus išsiųstas į gatvę ar per prievartą grąžintas atgal į šeimą.

Pasak Didvyžių socialinės globos direktoriaus Rimvydo Žiemio, dalis namų gyventojų, gaudami reikiamas paslaugas, galėtų gyventi bendruomenėje, o ne institucijoje, dėl to planuojant pertvarką turėtų būti nuspręsta, kaip vienas paslaugas pakeisti kitomis.

Darbuotojams dėl darbo vietų nerimauti nereikėtų, nes neįgaliesiems, siekiantiems gyventi ne globos įstaigoje, o bendruomenėje reikės daug ir įvairių socialinių paslaugų.

Kita ministerijos ir pavaldžių įstaigų specialistų komanda tuo pačiu tikslu lankėsi Visagino socialinės globos namuose bei Obelių vaikų globos namuose.

Tam, kad pertvarka vyktų sklandžiai, numatomas aktyvus tarpinstitucinis, tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. Pertvarkoje dalyvaujančių įstaigų darbuotojai taip pat bus kviečiami dalyvauti įvairiuose mokymuose, seminaruose, apskrito stalo diskusijose.

Institucinės globos pertvarkos tikslas yra sukurti pakankamai paslaugų bendruomenėje, kad žmogus gautų reikiamą pagalbą jo gyvenamojoje vietoje. Taip pat padaryti taip, kad vaikai nepatektų į institucinę globą, gyventų šeimose ir šeimynose, o žmonės su negalia gautų jiems reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas