Daugiausia diskusijų – dėl Utenos hipodromo

Šį kartą rajono savivaldybės tarybos 11-ąjį posėdį meras Alvydas Katinas sušaukė kiek neįprastai – savaite anksčiau. Tam įtakos, matyt, turėjo šventinės dienos. Rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) vienbalsiai priėmė iš anksčiau pasiūlytą darbotvarkę, kurioje buvo numatyta svarstyti 33 klausimus. Posėdyje dėl įvairių priežasčių nedalyvavo Tarybos nariai Liuonius Purvinis, Robertas Miliauskas ir Vilius Jasiūnas. Į posėdžio pradžią vėlavo Darius Šinkūnas.

Į darbotvarkę įtraukti dar du papildomi klausimai dėl nekilnojamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį.

Konservatorių frakcijos lyderis Rimantas Dijokas frakcijos vardu kvietė pirmą klausimą svarstyti po visų žemės ir nekilnojamojo turto atleidimo nuo mokesčio klausimų, tačiau balsų dauguma opozicijos siūlymas nebuvo priimtas.
Tradiciškai daliai Tarybos narių (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto – aut. past.) išėjus iš posėdžio buvo svarstytas ir pritartas biudžeto pakeitimas. Svarbiausias klausimas pakeitime – 2018 metų biudžeto pajamos mažinamos dėl dotacijų ES projektams vykdyti, jos sudaro 899,3 tūkst. Eur. Sprendimas iš posėdyje dalyvavusių 18 Tarybos narių, susilaikius opozicijai, priimtas balsų dauguma.
Po šio sprendimo priėmimo buvo svarstyta nekilnojamojo turto bei visa eilė žemės mokesčio lengvatų suteikimo daugeliui įmonių ir rajono gyventojų. Po ilgų diskusijų 70 proc. nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokesčio atleista bendrovė „Ekspetra”, šiuo metu valdanti viešbutį „Angelas”, kurios mokestis sudaro per 3 tūkst. Eur.
50 proc. žemės mokesčio lengvatos suteiktos 10-čiai rajono gyventojų.
Taip pat priimtas sprendimas neatleisti nuo žemės mokesčio aštuoniems uteniškiams.
Toliau buvo svarstytos nekilnojamojo turto lengvatos UAB „Utenos mėsa”, AB „Mėsa”, UAB „Umaras”. Bendrovei „Utenos mėsa” per 16 tūkst. Eur., AB „Mėsa” – per 1 tūkst. Eur., bendrovei „Umaras” – beveik 9 tūkst. Eur. Sprendimai priimti vienbalsiai.

Plačiau apie šį Tarybos posėdį skaitykite laikraštyje „Utenos diena”.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas