Bedarbių mažėja, išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos

2014 m. rugsėjo 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus duomenimis teritorijoje buvo įregistruoti 2327 bedarbiai (793 bedarbiais mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laiku). Jie sudarė 9,2 proc. visos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Tarp jų – jaunesnių kaip 25 metų amžiaus 266 (11,4 proc.). Jaunimo nedarbas siekė 5,4 proc.

Per praėjusį mėnesį užregistruotos 234 laisvos darbo vietos. Daugiausia galimybių įsidarbinti turėjo darbo biržoje įsiregistravę pardavėjai, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai, automobilių šaltkalviai, pardavimo vadybininkai. Išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos (darbininkams, pagalbiniams darbininkams, valytojams).
Per rugpjūčio mėnesį į darbo rinką sugrįžo 360 darbo ieškančių asmenų. Padėta įsidarbinti 157 asmenims, savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., pradėjo 58 bedarbiai. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse rugpjūčio mėn. pradėjo dalyvauti 146 asmenys, daugiausia 90 iš jų arba 62 proc. – viešuose darbuose ir 36 iš jų arba 25 proc. – įsidarbinimo subsidijuojant priemonėje.
Rugpjūčio mėnesį neturintiems rinkai reikalingų kompetencijų, Lietuvos darbo birža kartu su teritorinėmis darbo biržomis pradėjo įgyvendinti du naujus ESF projektus „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas” ir „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas”, kurių tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems darbo biržose, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas