Atnaujinamo daugiabučio administratorius – bemaž svarbiausias proceso dalyvis

Užsakovas arba administratorius yra turbūt svarbiausias asmuo daugiabučio atnaujinimo procese po pačių namo gyventojų. Jis padeda visuose daugiabučio atnaujinimo etapuose: dalyvauja susirinkimuose, organizuoja investicinio plano ruošimą, padeda įsigyti techninį projektą bei kokybiškus rangos darbus, prižiūri darbų kokybę, dalyvauja priduodant objektą, taip pat nuolat bendrauja su namo bendruomene ir atsako gyventojams į iškylančius klausimus bei padeda spręsti problemas, jei jų atsiranda.

Atsakingas už viską
Utenoje daugiabučių namų atnaujinimą administruojančios bendrovės Utenos butų ūkis direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas susimąstė, kad gana sunku apibrėžti, už ką atsakingas administratorius, nes jis daro viską. „Administratorius atlieka viską nuo investicinio plano parengimo, pristatymo gyventojams ir po to tvirtinimo, techninio darbo projekto ir statybos rangos darbų pirkimo organizavimo, finansinio tarpininko suderinimo, dokumentų pateikimo, projekto priežiūros, galiausiai dalyvavimo priduodant daugiabutį”, – vardijo pašnekovas ir pridūrė, jog vienokia ar kitokia administratoriaus atsakomybė yra kiekvienas renovacijos žingsnelis, prie kurio jis daugiau ar mažiau prideda savo ranką.

Kokybė – prioritetas visiems
Anot B. Šaukecko, pagrindinė administratoriaus pareiga, siekiant užtikrinti statybos rangos darbų kokybę, yra nupirkti atsakingą techninį prižiūrėtoją, kuris už ją ir atsako. „Žinoma, niekas nenuima nuo administratoriaus pareigos pačiam rūpintis šiais klausimais”, – sakė direktoriaus pavaduotojas. Pasak jo, visos grandys – tiek rangovas, tiek administratorius, tiek techninis prižiūrėtojas, tiek gyventojai – turi bendrauti, kad būtų pasiektas tikslas ir darbai būtų atlikti kokybiškai. Tam, pašnekovo teigimu, kiekvieną savaitę organizuojami pasitarimai su visais suinteresuotais asmenimis, kuriame gali dalyvauti ir namo gyventojai. Kaip aiškino B. Šaukeckas, tokiuose pasitarimuose aptariami per savaitę atlikti darbai, kas padaryta gerai, o ką reikėtų taisyti, savo pastabas išsako techninis prižiūrėtojas. Pašnekovo teigimu, surašomas protokolas, taip pat peržiūrimas praeitos savaitės protokolas ir patikrinama, ar įvykdyti visi techninio prižiūrėtojo bei administratoriaus reikalavimai. Taip, anot direktoriaus pavaduotojo, ir užtikrinama statybos darbų bei naudojamų medžiagų kokybė.

B. Šaukeckas aiškino, kad techninis prižiūrėtojas turi visišką teisę reikalauti ištaisyti netinkamai atliktus darbus arba pakeisti medžiagas, jei jos nekokybiškos. Taip pat jis gali pareikalauti nulupti užklijuotas medžiagas, jei prieš tai paruoštas paviršius nebuvo priduotas techniniam prižiūrėtojui. Pasak pašnekovo, taip ir daroma, todėl šiuo klausimu būna ir barnių, ir pykčių, bet techninis prižiūrėtojas šiuo klausimu nepalenkiamas.

Gyventojai dėl kokybės, anot direktoriaus pavaduotojo, kreipiasi į administratorių ne tik per minėtus pasitarimus, bet, jei iškyla problemų, bet kuriuo metu. Anot B. Šaukecko, tenka į pagalbos prašymus atsiliepti ir nedarbo valandomis, ir savaitgaliais, ypač jei užliejamas butas ar per stogą pradeda lašėti vanduo. Tokius nuostolius, pabrėžė jis, dengia rangovas ir kol nebus atlyginta ar kitaip panaikinta patirta žala, tol nebus atsiskaityta su rangovu.

Gyventojai administratoriumi pasitiki
Uteniškė Sofija pasakojo, jog administratorius, dar prieš pradedant renovaciją, buvo labai aktyvus, ragino daugiabučio gyventojus apsispręsti, vardijo renovuoto namo privalumus. Kai galų gale po gana ilgo kaimynų įkalbinėjimo renovacijai buvo pritarta, administratorius aktyviai teikė informaciją, šaukė susirinkimus, ruošė investicinį projektą, kuris kartą buvo keičiamas pagal gyventojų pageidavimus. Kadangi pati Sofija tuo metu tame name nebegyveno, tai administruojančios įmonės vadybininkas atnešė dokumentus tiesiai jai į darbą. Tuo metu, kai vyko statybos darbai, administratorius taip pat aktyviai prižiūrėjo vykstančius darbus, rūpinosi jų kokybe.

Gyventoja Lina prisiminė, kad iškilo problemų su rangovu, kuris niekaip nenorėjo pradėti daugiabučio atnaujinimo darbų. Surėmus visų institucijų pečius rangovas buvo priverstas prisiminti savo įsipareigojimus ir tęsti renovacijos darbus. „Dideles pastangas dėjo ir administratoriaus atstovai, ačiū jiems už bendradarbiavimą”, – sakė moteris.

Deividas prisipažino, kad butą Vaižganto g. 8 pirko tik dėl to, kad buvo svarstoma, ar jis bus renovuojamas. Vyras manė, kad atnaujintame, šiltame name gyventi yra daug geriau ir patogiau. Pašnekovas sakė, jog vos tik butą įsigijęs iškart kreipėsi į administratorių klausdamas, ko trūksta, kad būtų pradėta modernizacija. Jis tikino, jog su juo buvo bendraujama dalykiškai ir į viską iškart atsakoma. Todėl jau po kelių mėnesių buvo nuspręsta daugiabutį modernizuoti. „Suprantu, kad administratorius nėra visagalis, tačiau tikiuosi, kad, kaip pažadėta, renovacija neužtruks labai ilgai, o darbai bus atlikti kokybiškai”, – sakė Deividas.

Autoriaus nuotr.

 

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas