40 metų Utenos kraštui

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys, šiuo metu kandidatuojantis į Utenos rajono savivaldybės tarybą, ilgametis jos narys, bendrovės „Utenos melioracija“ generalinis direktorius Liuonius Purvinis, kaip jis pats sako, visą laiką buvo ištikimas savo kraštui. Ar tai būtų politinė veikla, ar verslas – jis visada buvo su uteniškiais.

L. Purvinis, gimęs Strazdakalnyje, šalia Utenos, jame gyvena iki šiol. 1968 metais gretimame kaime baigęs buvusią Bulinskių pradinę mokyklą, iki 1972 metų lankė Kvyklių 8-metę, 1976-aisiais, baigęs Panevėžio hidromelioracijos technikumą, pradėjo savo darbinę veiklą tuometinėje Utenos melioracijos statybos valdyboje. Pirmas darbas tarp vadovų buvo žemiausio rango techniko pareigybė, o nuo 1981 iki 1986 metų ėjo aukštesnes – meistro – pareigas. 1986 metais tapęs vyriausiuoju darbų vykdytoju, nusprendė mokytis Lietuvos žemės ūkio akademijoje, kurią baigė 1994 metais ir įgijo hidromelioracijos inžinieriaus specialybę. Daugiau žinių reikalavo ne tik pareigos, bet ir smalsumas. Anot L. Purvinio, nors melioratorių vadovai labai rūpinosi, kad jis pakiltų karjeros laiptais, į aukštesnes pareigas jo neskyrė – trukdė tvirto krikščioniško tikėjimo įsitikinimai – tuomet norint tapti vadovu ar eiti aukštesnes pareigas reikėjo būti komunistų partijos nariu. Tai L. Purviniui buvo nepriimtina ir tik 1994-aisiais – po 1990 metų įmonės suvalstybinimo ir pavadinimo pakeitimo į „Utenos melioraciją“ – jis tapo gamybos direktoriumi, o po metų – ir generaliniu.

Įmonės istorija pradėta skaičiuoti 1956 metais, kai Rašėje buvo įkurta Utenos melioracijos mašinų stotis (MMS). 1963 metais MMS buvo reorganizuota į melioracijos statybos valdybą ir tik 1990 metų lapkričio 15 dieną, vadovaujantis LR įmonių rejestro įstatymu, Utenos rajono valdyba įregistravo Utenos valstybinę melioracijos įmonę, kurią privatizavus 1995 metais susikūrė dabartinė AB „Utenos melioracija“. Šiuo metu tai – statybos įmonė, turinti sukaupusi didelę materialinę-techninę bazę bei gerą darbuotojų potencialą, kurioje, anot generalinio direktoriaus, vasaros sezono metu dirba per 200 žmonių.
AB „Utenos melioracija“, turėdama ilgametę savo srities gamybinę patirtį, saugodama nelengvai įgytą autoritetą ir suprasdama atliekamiems darbams bei paslaugoms išaugusius reikalavimus, užtikrina, kad klientų užsakymai bus profesionaliai įgyvendinti ir atitiks reikštas viltis. „Kruopščiai analizuojame užsakovų projektus, o jiems įgyvendinti parenkame racionaliausius inžinerinius sprendimus“, – sakė kandidatas į rajono savivaldybės tarybą ir pridūrė, kad visada siekia aukšto atliekamų darbų organizacinio-techninio lygio.
Verslininko nuomone, visada reikia ugdyti asmeninės darbuotojų atsakomybės jausmą už atliekamų darbų kokybę, sudarant sąlygas jų kvalifikacijai kelti. Įmonėje skatinamas iniciatyvumas ir kūrybiškumas bei tiriama savo srities pasaulinė technologinė raida ir diegiami jos pasiekimai praktikoje. Todėl šiuo metu įmonė yra rimta statybos firma, turinti sukaupusi didelę materialinę-techninę bazę bei gerą darbuotojų potencialą.
AB „Utenos melioracija“ šiuo metu atlieka hidrotechninių statinių, melioracinių sistemų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus; kelių tiesimo bei remonto darbus; tiltų statybos ir remonto darbus; gatvių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbus; išorės inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, lietaus bei buitinės kanalizacijos) montavimo, taip pat aplinkos tvarkymo darbus.
Plečiantis įmonės veiklai sukurtos naujos sritys: krovininių automobilių remonto cechas, stalių cechas, praėjusiais metais visas įmonės valdymas ir kontora persikėlė į naujas patogesnes patalpas.
2006 metais ir 2007 metais „Verslo žinių“ rengiamame smulkiojo ir vidutinio verslo „Gazelės“ konkurse „Utenos melioracija“ tapo Utenos apskrities nugalėtoja, o 2008 metais – šio konkurso laureate.
15 metų rajono politikas, per 20 metų Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos prezidiumo narys, 23 metus generaliniu direktoriumi dirbantis L. Purvinis prieš metus, kai šventė savo 60-metį, už daugiau nei du dešimtmečius veiklos ir nuopelnus šalies vandens ūkiui Lietuvos melioracijos įmonių asociacijoje jos vadovo Kazio Sivickio buvo apdovanotas šios asociacijos Garbės ženklu. Tuomet už ilgametę profesionalią ir aktyvią veiklą melioracijos srityje L. Purvinį padėkos raštu apdovanojo ir tuometinis LR žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.
L. Purvinis yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidromelioracijos inžinierių sąjungos narys, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos prezidiumo narys.
Kandidatas į rajono savivaldybės tarybos narius L. Purvinis yra ilgametis politikas – jo politinė veikla prasidėjo daugiau nei prieš 15 metų. Jis, posėdžių metu spręsdamas įvairius rajonui svarbius klausimus, visada pasiryžęs mažiau politikuoti ir dirbti konstruktyviai su visų partijų atstovais bei frakcijomis. Verslininkas L. Purvinis kaip krikščionis dažnai talkina įvairiems paramos fondams, paremia nemokamu transportu kelionėms į Šiluvą, Kryžių kalną ir kt.

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) politinės kampanijos sąskaitos. Užsk. Nr. U06/0220

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios