KaimasSmulkiesiems ūkiams dėl paramos konkuruoti nereikia
2018 gegužės 07, Pirmadienis 09:15

Smulkiesiems ūkiams dėl paramos konkuruoti nereikia

Smulkiesiems ūkiams dėl paramos konkuruoti nereikia

Viena didžiausių smulkiųjų ūkių išlikimo problemų – konkurencija. Smulkiesiems sunku kovoti su stambiaisiais, kurie gamindami didelius kiekius žemės ūkio produkcijos gali parduoti ją už mažesnę kainą, greičiau patiekti į rinką, o ir kiekius pasiūlyti didesnius, kurie labiau domina didelius užsakovus.

Suprantant smulkiųjų ūkių problemas, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP) prioritetine remtina sritimi laikomi smulkieji ir vidutiniai ūkiai. Ir nors smulkieji  kasdien kyla į sunkią kovą dėl vietos rinkoje, siekiant gauti KPP lėšas jiems grumtis nereikia. Statistika rodo, kad daugiausiai KPP lėšomis finansuojami smulkieji ir vidutiniai ūkiai. O dėl KPP finansavimo įsigijus naują techniką, atnaujinus infrastruktūrą galima pagalvoti ir apie geresnes pozicijas konkurencinėje rinkoje.

Tad geriausios kortos siekiant gauti KPP paramą – smulkiųjų rankose.

Konkuruoti, vadinasi – atsinaujinti ir augti
Mokslininkų teigimu, svarbiausi ūkių konkurencingumą lemiantys veiksniai – apsirūpinimas modernia žemės ūkio technika, naujų technologijų diegimas, infrastruktūros gerinimas, produkciją gaminančių gyvulių sveikatingumo, augalų produktyvumo, atsparumo gerinimas, taip pat – gamybos apimčių didinimas. Reikia sutikti, kad smulkiajam ir vidutiniam ūkiui įgyvendinti visus šiuos reikalavimus yra sudėtinga, tačiau pretenduoti gauti lėšų minėtiems rodikliams pagerinti gegužės 2 d. – birželio 29 d. laikotarpiu teikiant paraišką KPP veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams" įmanoma. Mat naudodamiesi „Paramos smulkiesiems ūkiams" lėšomis pareiškėjai gali įsigyti naują žemės ūkio techniką, senesnius kaip 7 metų traktorius, naujus technologinius įrenginius, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, skirtą verslo plano reikmėms. Lėšos gali būti tinkamos naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui įsigyti reikalingas naujas statybines medžiagas, ūkinius gyvūnus, daugiamečius augalus ir jų sodinimo paslaugas. Tai – beveik viskas, ko reikia smulkaus ūkio konkurencijai padidinti.

Kuo daugiau balų, tuo daugiau galimybių finansavimui gauti
Ūkininkai kartais dvejoja ir sako, kad paraiškos paramai gauti teikti neverta, nes niekas negali garantuoti, kad ji bus patvirtinta, kad pinigai bus skirti. Taip, tokia rizika yra, tačiau ją sumažinti galima tinkamai įvertinus savo galimybes. O jas įvertinti paprasta. Tereikia peržvelgti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams" įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 m.

Kalbant apie galimybes gauti arba negauti paramą, svarbūs yra projektų atrankos kriterijai. Matematika čia paprasta – kuo daugiau balų surenki, tuo daugiau galimybių įgyji gauti paramos lėšas. Jei paramos pagalba planuojama kurti specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrųjį ūkį, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, bus skiriama 15 balų. Daugiau balų gaus tas pareiškėjas, kurio paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis: nuo 4000 iki 4999 Eur – skiriama 20 balų; nuo 5000 iki 5999 Eur – skiriama 15 balų; nuo 6000 iki 6999 Eur – skiriama 10 balų; nuo 7000 iki 7999 Eur – skiriami 5 balai. Pareiškėjams, kuriems iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 15 balų. Kuo pareiškėjo amžius vyresnis, tuo balų skaičius, tikėtina, bus mažesnis, tačiau jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau – jam skiriami 25 balai. Už tai, kad verslo planą pareiškėjas įgyvendins vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jam bus skiriama 10 balų.

Kaip jau buvo minėta, su smulkiųjų ūkių konkurencingumo augimu glaudžiai yra susijęs gamybos apimčių augimas. Kartais net ir nauja technika to pasiekti ne visada padeda, todėl vis dažniau ūkininkai skatinami kooperuotis. Mat susijungus užsakovams galima pasiūlyti didesnius nenutrūkstamai tiekiamus produkcijos kiekius, kurie jiems yra itin svarbūs. Tad jei pareiškėjas daugiau nei 2 metus yra narys kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, jam skiriama 15 balų, jei nuo 1 iki 2 metų – skiriama 10 balų.

Daugiausia lėšų įsisavina smulkieji
Svarbu paminėti, kad privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Taigi ar pareiškėjas turi realių galimybių gauti paramą, labai nesunku suskaičiuoti taikant ką tik aptartą vertinimo sistemą.

Vis dėlto nepaisant ilgo sąrašo reikalavimų, kuriuos turi atitikti paraiškų teikėjai, net 64 proc. visų finansuojamų KPP paraiškų patenka į smulkiųjų ir vidutinių ūkių kategoriją. Bendroje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių statistikoje teigiama, kad iš viso mūsų šalyje 2014–2020 m. KPP laikotarpiu paraiškas „Paramai smulkiesiems ūkiams" pateikė 1194 pareiškėjai, iš jų patvirtintos ir pasirašytos buvo 807. Tai reiškia, kad smulkiesiems ūkiams dėl paramos konkuruoti nereikia, svarbiausia tik atitikti keliamus reikalavimus.

Žemės ūkio ministerijos inf.

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Verslo pradžiai kaime – pati paprasčiausia iki šiol parama

  Jau netrukus svarstantys apie verslo pradžią galės pasinaudoti visiškai nauja ES paramos priemone ir užsitikrinti iki 16 tūkst. Eur finansinę paskatą pradėti veiklą kaime. Pusė projektui reikalingų lėšų bus mokama iš karto, kita pusė – baigus projektą, kurio svarbiausias reikalavimas yra sukurti ir išlaikyti bent vieną darbo vietą.

 • Vietos veiklos grupėms bendradarbiauti – parama

  Jei turite gerų idėjų, kaip vietos veiklos grupės (VVG) galėtų bendradarbiauti, nepraleisti progos ragina Žemės ūkio ministerija, kuri jau ketvirtą kartą kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės LEADER veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 17 iki spalio 15 d.

 • Sunkiau besiverčiantiems – pagalba ne tik maistu

  Lietuvoje paramą maisto produktais gauna daugiau nei 184 tūkst. gyventojų, tačiau nesunku nuspėti, jog ne ką mažiau nei maistas skurstančiajam svarbi ir kitokia pagalba. Kartais tai – mokinio krepšelis ar stovykla vaikui, kuriam gali leisti tik vasarą kieme. Kartais – ir gyvenimą keičianti pagalba kovojant su priklausomybe.

 • Jaunoms šeimoms – dar daugiau gerų žinių

  Kaip buvo rašyta laikraščio „Utenos diena“ Nr. 57, Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) viena pirmųjų Lietuvoje parengė ir Savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriame numatytos priemonės jaunoms šeimoms stiprinti ir remti. Apie būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensaciją ir finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti išsamiai buvo aprašyta minėtame numeryje. Šįkart – plačiau apie kitas Apraše numatytas išmokų ir kompensacijų rūšis.

 • Tėvai gali kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo

  Prasidedant naujiems mokslo metams mokiniams iš mažesnes pajamas gaunančių šeimų skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje ir 57 eurų dydžio parama mokinio reikmenims įsigyti. Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams – nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti – savivaldybėse jau priimami nuo liepos 1 dienos. Tuos, kurie dar nespėjo to padaryti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ragina nedelsti ir kreiptis į savivaldybes, kad vaikai mokinio reikmenimis būtų aprūpinti kuo greičiau ir nemokamas maitinimas būtų skiriamas nuo mokslo metų pradžios.

 • Supaprastintos sąlygos kaimo plėtros paramai

  Žemės ūkio ministerijai keliant tikslą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (KPP) padaryti prieinamesnę didesniam pareiškėjų skaičiui, Europos Komisija patvirtino KPP pakeitimus. Dėl jų pretenduoti į paramą mūsų šalies žemės ūkiui, miškų ūkiui ir kaimo plėtrai nuo šiol tapo paprasčiau, o ją įsisavinti lengviau.

 • Valstybės paramos sutarčių pasirašymas – žalia šviesa tolesniam renovacijos vykdymui

  VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA), baigusi vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams namams atnaujinti gautas paraiškas, pradeda valstybės paramos teikimo sutarčių pasirašymą. Sutartys išsiųstos renovuojamų daugiabučių namų administratoriams, kurie per 30 dienų turės jas pasirašyti. Pasirašius sutartis administratoriai galės pradėti tolimesnius veiksmus projektams įgyvendinti – finansuotojų paiešką, projektavimo darbų bei rangos darbų pirkimą ir t. t. Tai – naujovė, kuri atsirado tik vykdant paskutinį kvietimą, nes anksčiau projektas ir rangos darbai paprastai būdavo perkami kartu.

 • Parama miškui veisti ir prižiūrėti

  Natūralūs miškai – didžiulis Lietuvos gamtos turtas, tarnaujantis valstybės ir piliečių gerovei, saugantis kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę. Kiekvienas šalies gyventojas turi ne tik puoselėti bei saugoti esamus, bet ir, esant galimybėms, sodinti naujus miškus ar atkurti pažeistus jų plotus. Tam nenašių, nederlingų ir dirvonuojančių žemių savininkams yra suteiktos visos galimybės – pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisima“ skiriama vienkartinė parama miškui veisti ir kasmetinė išmoka.

 • Parama gyvuliams įsigyti – beveik 2 mln. eurų

  Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos baigė paraiškų priėmimą grynaveisliams mėsiniams galvijams, grynaveislėms avims ir ožkoms įsigyti. Bendra paramos suma siekia beveik 2 mln. eurų. Buvo pateikta per du šimtus paraiškų.

 • Mokesčių administratorius primena – paramą patogiausia skirti elektroniniu būdu

  Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) įsibėgėjant deklaravimui primena gyventojams apie galimybę savo sumokamo pajamų mokesčio dalį skirti paramai. Iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio paramą galima skirti įvairioms organizacijoms, labdaros fondams, įstaigoms ir menininkams bei iki 1 proc. – politinėms partijoms. Paramos prašymus reikia pateikti iki gegužės 2 dienos. Šiuo metu šalies gyventojai jau yra pateikę apie 105 tūkst. paramos prašymų.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2018 UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:1909
Vakar apsilankė:3275
Šią savaitę apsilankė:8223
Šį mėnesį apsilankė:41325
Viso (nuo 2015-02-16):9205887
Šiuo metu naršo:
32
2018-11-14
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!