Auga lėšos skatinamosioms stipendijoms

Nuo šio rugsėjo ketvirtadaliu didėja lėšos studentams skatinti. Pastaraisiais metais finansinė parama studentams didinama sistemiškai.
Nuo 2016 m. rugsėjo skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos didėja 24 procentais. Į studijų kainą įskaičiuota studentų skatinimui skiriama suma kyla nuo 95 iki 117,8 eurų (nuo 2,5 iki 3,1 BSI) metams. 2016 m. šiam tikslui numatyta 146 tūkst. eurų.

Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų, už kokius akademinius pasiekimus, kokio dydžio stipendijas gauna – nusistato kiekviena aukštoji mokykla. Universitetai ir kolegijos pačios sprendžia, ar skatinti daugiau studentų mažesnėmis stipendijomis, ar mažiau studentų – didesnėmis.
Didesnės studentų skatinimui skiriamos lėšos į aukštąsias mokyklas ateina kartu su 2016 m. į aukštąsias mokyklas įstojusiais visų pakopų pirmakursiais.
Lėšos studentams skatinti didinamos įgyvendinant Vyriausybės ir Lietuvos studentų sąjungos susitarimą iki 2018 m. studentams skatinti skiriamas valstybės lėšas palaipsniui didinti iki 50 procentų.
Kaip pažymėjo ministrė A. Pitrėnienė, finansinė parama studentams pastaraisiais metais didinama sistemiškai. Šių metų pavasarį nuo 114 eurų iki 123,5 euro pakeltos socialinės stipendijos, 2016 m. socialinėms stipendijoms skiriama beveik 8,3 mln. eurų. Pernai spalį 25 proc. padidintos doktorantų stipendijos, šiam tikslui įgyvendinti 2016 m. skirta 2 mln. eurų.
Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet skiriama trisdešimt vardinių LR prezidentų stipendijų. Švietimo ir mokslo ministerija taip pat finansuoja Lietuvos studentų sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose. Skiriamos lėšos jaunimo pilietinės, mokslinės ir kūrybinės veiklos iniciatyvų skatinimui – 2016 m. tam ministerija paskirstė 146,5 tūkst. eurų.

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios