Vaiko teisių apsaugai – naujas startas

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, prie kurio pastarosiomis savaitėmis dirbo keturiose darbo grupėse apie 100 vaiko teisių specialistų, psichologų, nevyriausybinio sektoriaus ir savivaldos atstovų, teisininkų, taip pat Seimo nariai ir Vyriausybės atstovai, jau bus pateikiamas svarstymui Seime.

„Šis įstatymas, kuriame sutarta dėl sąvokų ir tvarkų, dėl kurių iki šiol diskutuota keletą metų – įrodymas to, kad mūsų visuomenė pribrendusi svarbiems ir ryžtingiems sprendimams“, – sakė spaudos konferencijoje socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
Ministras įvardino problemas, kurios buvo sprendžiamos pataisomis: „Tai – nesutarimas dėl draudimo smurto prieš vaikus, nepakankamas vaiko balso nepriklausomas atstovavimas, paslaugų dubliavimas, kompetencijų persipynimas, intervencinių priemonių instrumentų neturėjimas.
Bendru valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus darbu išgryninome pagalbos vaikui algoritmą, veiksmų sekas smurto ar kitos grėsmės atveju, taip pat vaiko teisių apsaugos tarnybų ir savivaldybių vaidmenis pagalbos vaikui ir šeimai srityse,“ – teigė ministras.
Nutarta, kad centralizuojant vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo sistemą, valstybės (perduotą savivaldybėms) funkcija bus keičiama į valstybės vykdomą vaiko teisių apsaugos funkciją. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai taps vaiko teisių apsaugos tarnybomis, kurios bus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM padaliniai. Taigi, kiekvienos savivaldybės teritorijoje bus vaiko teisių apsaugos tarnyba, kuri rūpinsis vaiko teisių apsauga, tačiau ji nebus priklausoma nuo tos savivaldybės administracijos, o bendradarbiaus su ja, rūpindamasi vaiko gerove.
Bus stiprinamas socialinis darbas su vaiku ir šeima, plečiamos alternatyvios stacionarios globos likusiems be tėvų globos vaikams paslaugos, numatant socialinių globėjų, kaip profesionalių darbuotojų, paslaugas vaikams. Iš šeimos, ar kitos nesaugios aplinkos paimtas vaikas turės būti apgyvendinamas pas budinčius (socialinius) globėjus, vaikus globojančioje šeimoje ar šeimynoje, socialinės globos ar sveikatos institucijoje, kai nėra galimybių apgyvendinti šeimos aplinkoje arba reikia medikų pagalbos.
SADM Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė informavo, kad be jau esančių, šiuo metu 230 žmonių yra pareiškę norą tapti globėjais. Jiems bus siūlomi specialūs kursai.
Naujovė, kuri bus įvesta, kai įstatymas įsigalios (šiuo metu tikimasi, kad tai įvyks šių metų liepos 1 d.), yra atvejo vadybininkas, kuris koordinuotų socialinių paslaugų teikimą šeimai, ir mobiliosios iš įvairių specialistų sudarytos komandos, intensyviai dirbsiančios su šeimomis, kuriose VTAT nustatys trečią rizikos lygį dėl smurto prieš vaiką. Kol kas tokių mobilių komandų planuojama sudaryti 10-13, jose dirbs psichologai, medikai (ypač priklausomybių ligų specialistai), socialiniai darbuotojai ir kt. pagal poreikį. „Jei kas nors bendruomenėje identifikuotų smurto atvejį, tai turėtų pranešti policijai ir vaiko teisių apsaugos tarnybai. Vaiko teisių apsaugos specialistas tą pačią dieną turėtų susitikti su vaiku, kad įvertintų vaiko grėsmės lygmenį“, – kaip pavyzdį pateikė ministras.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios