Paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučių renovacijai

Aplinkos ministerijai paskelbus jau aštuntą kvietimą, Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), administruojanti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, laukia naujų paraiškų – iki 2021 metų kovo 1 d. visi BETA regioniniai padaliniai priims gyventojų ir savivaldybių paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti.

„Kaip ir ligi šiol, aukščiausias prioritetas šiame kvietime bus taikomas tiems projektams, kurie anksčiau parengs investicijų planą, suderins jį su BETA ir pradės techninio darbo projekto pirkimą ar net jį parengs“, – sakė Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta. Taip pat yra nustatyti kiti prioritetai.
Paraiškas daugiabučių renovacijai gali teikti tiek savivaldybės, tiek daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
Iš viso Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai planuojama skirti 150 mln. eurų, o energinį efektyvumą didinančioms priemonėms skiriama finansavimo dalis sudarys 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų.

Ragins įrengti saulės jėgaines

Europos Komisijos duomenimis, pastatų sektorius suvartoja apie 40 proc. šilumos energijos ir sudaro apie 36 proc. visų anglies dvideginio emisijų Europos Sąjungoje, todėl svarbu skatinti alternatyvių energijos išteklių, kurie padeda tausoti aplinką, panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, Aplinkos ministerijos kvietime nurodytas naujas reikalavimas gautoms paraiškoms vertinti – didesniuose kaip 1 500 kv. m ploto daugiabučiuose įrengti saulės jėgaines.
„Didesnių kaip 1 500 kv. m ploto daugiabučių gyventojai, esant techninėms galimybėms, privalės įsirengti saulės jėgaines, pagamintą elektrą naudojant namo bendrosioms reikmėms. Tai yra vienas svarbiausių naujai atsiradusių reikalavimų. Pagrindinis šio sprendimo siekis – paskatinti butų savininkus bendroms namo reikmėms panaudoti žaliąją energiją“, – sakė V. Serbenta.
Be to, šiais metais bus sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Atnaujinti paraiškų kriterijai

Gautas paraiškas BETA reitinguos atsižvelgdama į tokius atrankos kriterijus kaip, pavyzdžiui, ar projektas yra įtrauktas į savivaldybių parengtas kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą, aukštesnė nei C energinio naudingumo klasė bei energinis efektyvumas, taip pat didesnis gyventojų palaikymas. Svarbu paminėti ir tai, jog šiais metais paraiškų vertinimą papildys naujas energijos nepritekliaus kriterijus, kuris Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą padės įgyvendinti dar efektyviau.
„Tokį sprendimą priėmėme siekdami paskatinti renovuoti prasčiausios būklės daugiabučius, kuriuose gyvena daugiausia kompensaciją už būsto šildymo išlaidas gaunančių butų savininkų. Ateityje ketiname raginti savivaldybes sudaryti tokių namų sąrašus ir organizuoti, kad būtų įgyvendinami jų energiniam naudingumui didinti skirti projektai“, – sakė aplinkos viceministras Marius Narmontas.
Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams valstybė 100 proc. apmokės arba kompensuos projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, o nepasiturintiems gyventojams yra visiškai padengiamos visos tenkančios išlaidos.

     

                                         Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas