Utenos muziejuje – dramatiška išeivijos skulptoriaus istorija ir kūryba

Utenos kraštotyros muziejuje rugsėjo 13 dieną vyks leidinio „Pranas Gasparonis: svarstyklės persviro meno pusėn“ pristatymas. Knygoje pirmą kartą išsamiai pristatomas iš Utenos krašto kilusio inžinieriaus, karininko, skulptoriaus P. Gasparonio (1910–2005 m.) gyvenimo kelias, atvedęs prie dailės studijų, analizuojama tautinių motyvų persmelkta autoriaus modernistinė kūryba. Leidinys gausiai iliustruotas, papildytas autentiškais Antrojo pasaulinio karo pabaigos liudininko prisiminimais.

Unikali vokiečių okupacijos laikotarpio istorinė medžiaga

P. Gasparonis buvo Nepriklausomos Lietuvos, vėliau – Lietuvos Vietinės rinktinės karininkas, todėl Lietuvą užėmus sovietams pasitraukė į Vokietiją, galiausiai ilgiems metams apsistojo Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Šios knygos herojaus gyvenimo istorija yra gana tipinė dipukų kartos žmogaus istorija, tačiau šiandienių pasaulinių iššūkių kontekste ji nuskamba naujai, įkvepia drąsos nepalūžti sunkiomis aplinkybėmis, nepasiduoti, išlikti savimi“, – sakė knygos sudarytoja menotyrininkė Deima Žuklytė-Gasperaitienė.

Knygos prieduose publikuojami anksčiau neskelbti P. Gasparonio tarnavimo Lietuvos Vietinėje rinktinėje prisiminimai „Nevalios keliais“ – juos užrašė pasitraukęs į Vokietiją. Dienoraščio formatu atkurtuose pasakojimuose greta asmeninių pasitraukimo iš Lietuvos detalių pristatoma kariška kasdienybė, susirėmimai su Armija Krajova, kalėjimo Salaspilio koncentracijos stovykloje sąlygos ir kita istoriniu požiūriu vertinga medžiaga.

Žymių išeivijos asmenybių portretų kūrėjas

P. Gasparoniui apsigyvenus Los Andžele jo likimo svarstyklės, paties žodžiais tariant, „persviro meno pusėn“ – 54-erių inžinierius ryžosi pradėti išsvajotas dailės studijas. Jų metu gavo klasikinį akademinį skulptoriaus išsilavinimą. Didelė vėlesnės autoriaus kūrybos palikimo dalis – rašytojų Bernardo Brazdžionio, Alės Rūtos, Jurgio Gliaudos, disidento Simo Kudirkos ir kitų žymių išeivijos veikėjų portretai. Kaip teigia menotyrininkė D. Žuklytė-Gasperaitienė, laisvesnėse, modernistine raiška pasižyminčiose kompozicijose menininkas perteikė laisvės, tėvynės, šeimos temas. Be to, jo kūrybiniame palikime – ir itin originalūs stilizuoti rūpintojėlio atvaizdai.

Greta profesionaliosios dailės darbų menininkas užsiėmė ir tautodailės dirbinių kūrimu. Jo sukurtas kryžius iki šių dienų stovi Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos šventoriuje, lietuvių kapinėse „Forest Lawn“ glaudžiasi per 80 P. Gasparonio sukomponuotų antkapinių lentų.

Leidinyje pristatoma įvairiapusiška jo veikla, apžvelgiamas visuomeninis menininko veiklos laukas, padedantis geriau pažinti Kalifornijoje klestėjusį lietuvių kultūrinį gyvenimą.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Utenos rajono savivaldybė ir privatūs rėmėjai

Projekto partneriai „Utenos diena“ ir Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Organizatorių inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas