Gaus padidintas išmokas miškui įveisti

Gera naujiena sodinantiems miškus – nuo šio pavasario veisiantiems miškus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą 15-30 proc. padidintos išmokos miškui įveisti, jį prižiūrėti, saugoti ir ugdyti iki 12 metų po įveisimo.

Norintieji gauti šias išmokas turėtų suskubti – šį pavasarį paraiškos priimamos iki balandžio 30 d. Iš viso šiam tikslui skirta 13,9 mln. eurų ES lėšų. Paramą miškui veisti gali gauti juridiniai asmenys ir ne jaunesni kaip 18 m. fiziniai asmenys, kuriems žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, taip pat savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Parama skiriama veisiant mišką žemės naudmenose, kuriose anksčiau jis neaugo. Jeigu miškas sodinamas arba savaime želia ne miško žemės naudmenose, pareiškėjas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus turi gauti Leidimą įveisti mišką ne miško žemėje.
Miško želdinimo ir žėlimo projektas miškui įveisti parengiamas, laikantis aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų. Projektą turi patvirtinti Valstybinių miškų urėdijos (VMU) regioninio padalinio vadovo įgaliotas asmuo.
Pareiškėjai laikomi tinkamais gauti paramą, jeigu jie atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės ,,Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį ,,Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, nurodytas tinkamumo gauti paramą sąlygas, reikalavimus ir surenka privalomą mažiausią paramos paraiškų atrankos balų skaičių.
Veisiant mišką žemėje, kurioje prieš tai miškas neaugo, rekomenduojama sodinti vietinės kilmės  spygliuočius ir minkštuosius lapuočius – pušis, egles, beržus, drėgnesnėse vietose – juodalksnius. Šios medžių rūšys greičiau prisitaiko prie aplinkos, mažiau reiklios augavietės sąlygoms, geriau prigyja, greičiau auga ir suformuoja miško aplinką.
Miško pakraščiuose patartina formuoti pamiškes iš ornitochorinių medžių ir krūmų, miške pasodinti ir retesnių medžių rūšių grupes įvairovei padidinti. Siekiant ateityje išvengti šakninės pinties pažeidimų vykdant ugdymo kirtimus, įveisiant mišką spygliuočiai turi būti sodinami 20 proc. retesni nei atkuriant mišką.
VMU valstybiniuose miško medelynuose pavasariniam miško sodinimui be išankstinių sutarčių dar galima įsigyti eglių, beržų ir juodalksnių.

Aplinkos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios