AktualijosRenovacijos naujienos – projektavimo ir rangos darbai bus perkami atskirai
2018 kovo 12, Pirmadienis 10:57

Renovacijos naujienos – projektavimo ir rangos darbai bus perkami atskirai

Renovacijos naujienos – projektavimo ir rangos darbai bus perkami atskirai
 • Vytautas AUKŠTAITIS

Ir anksčiau projektavimo bei rangos darbus daugiabučių namų administratoriai ir namų bendrijos galėjo pirkti atskirai, tačiau tai buvo daugiau pavieniai atvejai. 2017 metais paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą projektavimo paslaugos ir rangos darbai turi būti perkami atskirai.

Pirkimai vykdomi per CPO LT
Pasak viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, direktoriaus Dariaus Vedricko, jie prisitaikė prie naujovių. Buvo sukurtas katalogas, kuriame jau galima įsigyti projektavimo paslaugas ir rangos darbus be projektavimo, o Elektroninių pirkimų centre (EPC) – rangos darbus be projektavimo. „Iš tiesų galimybė daugiabučių namų modernizacijai reikalingas projektavimo paslaugas ir rangos darbus įsigyti atskirais pirkimais per CPO LT elektroninį katalogą buvo sudaryta nuo 2016 metų", – sakė D. Vedrickas. Jo teigimu, tuo naudojosi labai mažai perkančiųjų organizacijų. „Ši situacija kardinaliai keičiasi. Vyriausybė 2017 metų pabaigoje priėmė sprendimą, kuriuo siekiama modernizacijos kokybės, skaidrumo ir racionalesnio lėšų panaudojimo užtikrinimo. Todėl projektavimo paslaugos ir rangos darbai bus perkami atskirais pirkimais", – pabrėžė CPO LT vadovas. Pasak jo, taip siekiama užtikrinti, kad per valdomą elektroninį katalogą būtų sudaryta galimybė įsigyti visus daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) reikalingus rangos darbus. 2017 metais buvo atlikta viešųjų pirkimų ir su laimėjusiais tiekėjais, kurie varžėsi dėl konkrečių daugiabučių namų modernizavimo, sudarytos preliminariosios sutartys. „Atsižvelgdami į tai, kad nemaža dalis daugiabučių namų modernizavimo projektus vykdančių subjektų yra daugiabučių namų savininkų bendrijos, mes specialiai jiems sukūrėme elektroninį įrankį – EPC, kuriame daugiabučiams namams atnaujinti reikalingas paslaugas ir darbus bendrijos gali įsigyti savarankiškai", – naujienas pristatė D. Vedrickas. Jo teigimu, EPC šiuo metu bendrijos gali įsigyti rangos darbus su / be projektavimo paslaugų, investicijų planus ir energetinio naudingumo sertifikatus. Nuo vasario mėnesio pabaigos EPC yra galimybė įsigyti projektavimo, o iki metų vidurio – statinio projekto ekspertizės ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas. „Stengiamės, kad EPC daugiabučių namų bendrijos rastų visas paslaugas ir darbus, kurie reikalingi atliekant daugiabučio namo modernizavimą", – sakė CPO LT direktorius.

EPC tarp daugiabučių namų bendrijų ir privačių administratorių yra labai paklausus. Vien nuo 2017 metų vasario mėn., kai katalogas pradėjo veikti, įvyko 90-ies daugiabučių renovacijos darbų pirkimai beveik už 24 milijonus eurų, o gyventojai reikalingus darbus įsigijo vidutiniškai 18 proc. pigiau, nei planavo.

Bendradarbiavimas užtikrinantis kokybę
Pasak CPO LT vadovo, jie glaudžiai bendradarbiauja tiek su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), tiek su Aplinkos ministerija, siekdami, kad daugiabučių namų modernizavimo procesas vyktų sklandžiai, skaidriai ir gyventojams sudarytų kuo mažiau problemų.

„Ir anksčiau projektavimo darbus buvo galima pirkti atskirai nuo rangos darbų. Turbūt daugiabučių namų administratoriams ir gyventojams buvo paprasčiau ir patogiau pirkti viską vienu metu, tačiau nuo šiol viskas keičiasi", – sakė BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyrius vedėjas Edvardas Petraukas. Jo teigimu, taip yra siekiama pagerinti techninių darbo projektų kokybę. Gyventojai patys galės daryti įtaką jiems siūlomiems projektiniams sprendiniams bei statybinėms medžiagoms, t. y. techninio darbo projekto rengėjui pristatant techninį darbo projektą gyventojams, pastarieji galės teikti pastabas ir gauti parengtą projektą labiausiai atitinkantį jų lūkesčius. Statybos rangovas galės tiksliau paskaičiuoti sąnaudas projektui įgyvendinti. Svarbu ir tai, kad anksčiau rangovai reikšdavo nepasitenkinimą dėl nurodomų pirkimų specifikacijose apytikrių darbų kiekių. Jie paaiškėdavo tik techninio darbo projekto rengimo metu. Kadangi darbai jau būdavo nupirkti ir kainų keisti nebuvo galima – nukentėdavo rangovai. „Įvedus naujoves laimės visi: gyventojai turės galimybę parengti projektą labiausiai atitinkantį jų lūkesčius – projektuotojai nejaus spaudimo iš statybos rangovo pusės", – naudingus pasikeitimus pabrėžė BETA atstovas.

Autoriaus nuotr.

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Renovuojamo daugiabučio spalva – miesto įvaizdžio dalis

  Vis daugiau pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) renovuojant daugiabučius miesto kvartalai spalvinasi naujomis, šviežiomis spalvomis. Kad neiškristų iš konteksto, spalvas parenka ne tik inžinieriai, rengiantys techninį projektą, jos derinamos ir su miesto įvaizdžiu. Taigi, projektų rengėjai ir renovacijos proceso administratoriai bendradarbiauja ir su savivaldybių atstovais, o spalvinė gama numatoma ilgalaikiuose strateginiuose miesto įvaizdžio planuose.

 • Reali daugiabučio renovacija – Vaižganto g. 8, Utenoje

  Praktiškai visuose miestuose pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (Programa) atnaujinama vis daugiau namų. Rezultatai akivaizdūs: sumažėjusios kainos už šildymą ir karšto vandens paruošimą, pagerėjusios gyventojų gyvenimo sąlygos, namai vizualiai pasikeitę ir traukiantys praeivių akį. Vienas svarbiausių sėkmingos Programos rodiklių – pakitusi žmonių nuomonė apie renovaciją. Daugelis apklaustųjų Utenoje džiaugėsi gaunama nauda. Tačiau svarstantiems apie savo daugiabučio renovaciją iškyla daug klausimų, kaip ir nuo ko viską pradėti. Todėl pristatome realų pavyzdį, kaip bus modernizuotas daugiabutis namas Vaižganto g. 8, Utenoje.

 • Valstybės paramos sutarčių pasirašymas – žalia šviesa tolesniam renovacijos vykdymui

  VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA), baigusi vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams namams atnaujinti gautas paraiškas, pradeda valstybės paramos teikimo sutarčių pasirašymą. Sutartys išsiųstos renovuojamų daugiabučių namų administratoriams, kurie per 30 dienų turės jas pasirašyti. Pasirašius sutartis administratoriai galės pradėti tolimesnius veiksmus projektams įgyvendinti – finansuotojų paiešką, projektavimo darbų bei rangos darbų pirkimą ir t. t. Tai – naujovė, kuri atsirado tik vykdant paskutinį kvietimą, nes anksčiau projektas ir rangos darbai paprastai būdavo perkami kartu.

 • Kainynas padės susidėlioti renovacijos išlaidas ir darbus

  Kalbėti apie pinigus visada įdomu. Iš tiesų, daugelį besirengiančiųjų renovuoti būstą neramina išlaidos, kurių gali prireikti norint atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Susiskaičiuoti investicijų poreikį padeda pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos. Pristatome šį leidinį ir aiškinamės, kokie pokyčiai jame atsispindi, lyginant su ankstesniu, bei kokias kainų tendencijas galima prognozuoti ateityje.

 • Renovacija šiais metais – tikslai ir iššūkiai

  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau – Programa) nežada mažinti tempų. Atnaujinus beveik 2 000 namų patirties įgavo daugiabučių namų administratoriai, projektuotojai bei rangovai. Kokybės priežiūros, viešųjų pirkimų bei kiti procesai nuolat tobulinami, gyventojų pasitikėjimas renovacija nuolatos auga ir tai užtikrina stabilų visos Programos įgyvendinimą.

 • Renovacijos naujienos – daugiausia daugiabučių bus atnaujinama kvartalais

  Paraiškų teikimas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą baigėsi šių metų vasario 1 dieną. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) jau baigė vertinti visas pateiktas paraiškas ir paskelbė rezultatus, kiek ir kuriuose miestuose bus renovuojama daugiabučių.

 • Renovuotas daugiabučio namo šilumos punktas užtikrina ženklius sutaupymus

  Kalbėdami apie renovaciją daugelis įsivaizduoja tik apšiltintas daugiabučio namo sienas, pakeistus senus langus ar duris. Ir tai – natūralu, nes kiekvienam yra matoma. Tačiau vienas svarbiausių sėkmingos renovacijos aspektų yra šilumos punkto atnaujinimas.

 • Renovacijos kokybė: ką turi žinoti gyventojai?

  Pirmaisiais renovacijos metais apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kokybę buvo įvairiausių nuomonių. Vieniems gyventojams su rangovais didelių nesklandumų nekildavo, o kiti nuolatos linksniuodavo vienus ar kitus trūkumus. Dabar daug kas pasikeitė. Aiškiau reglamentuotos naudotinos kokybiškos medžiagos, atliekamų darbų technologijos bei techniniai projektai. Rangovai ir renovacijos užsakovai įgijo daugiau patirties, o modernizaciją prižiūri VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) bei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos (VTPSI).

 • Paraiškų teikimas renovacijai Utenos regione iki paskutinės minutės

  Vasario 1 d. baigėsi paraiškų teikimas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Tris mėnesius trukusiam kvietimui įgyvendinti numatyta bendrų investicijų apie 150 mln. eurų (valstybės parama – 50 mln. eurų), taigi bus renovuota apie 500 daugiabučių. Apie renovaciją pagal naująjį kvietimą kalbėjomės su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros specialiste Regina Šilinskiene.

 • Renovacijos penkmetis! Kaip keitėsi skaičiai, kokybė ir gyventojų pasitikėjimas

  2013 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė vienu iš strateginių tikslų išsikėlė renovacijos masto didinimą. Dabartinė Vyriausybė Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) taip pat mato kaip prioritetinę. Renovacijos tempai matomi kiekviename mieste, darbų kokybė itin pagerėjusi, o gyventojų atsiliepimai apie renovaciją teigiami.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2018 UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:667
Vakar apsilankė:13001
Šią savaitę apsilankė:13668
Šį mėnesį apsilankė:196026
Viso (nuo 2015-02-16):8283677
Šiuo metu naršo:
99
2018-05-22
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!