AktualijosRenovacijos procesų tobulinimas ir naujovės
2017 lapkričio 27, Pirmadienis 08:42

Renovacijos procesų tobulinimas ir naujovės

Renovacijos procesų tobulinimas ir naujovės

Lietuvos miestai ir miesteliai vis gražėja, atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių vis daugėja, o tokių namų gyventojai pasakoja apie mažas sumas, kurias išleidžia už šildymą. Tačiau visai kitokia dar nerenovuotų namų gyventojų situacija. Daugeliu atvejų pasireiškia sveikas pavydas bei noras sekti kaimynų pėdomis. Norint tai daryti visų pirma reikia išsiaiškinti, kuriuo keliu teks eiti. Neseniai atsirado tam tikrų pasikeitimų ir naujovių, susijusių su investicijų planų (IP) rengimu. Apie pasikeitimus ir naujoves kalbėjome su Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Būsto skyriaus vedėju Ramūnu Šveikausku.

Kokios papildomos paramos gali tikėtis žmonės, besirengiantys renovacijai, ir kodėl dabar atsirado priežastis kalbėti apie pasikeitimus, susijusius su daugiabučių modernizacija?
Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojo nauja įsakymo redakcija dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Jame yra numatytas naujas valstybės paramos būdas. Prie bendros 30 proc. paramos energijos suvartojimą mažinančioms priemonėms yra papildomai teikiama parama kompensuojant 10 proc. išlaidų, tenkančių atskiroms įstatyme nurodytoms priemonėms. Tai seno neautomatizuoto šilumos punkto įrengimas arba atskiro naujo šilumos punkto įrengimas daugiabučiame name, subalansuojant šildymo sistemą ir atitinkamai įrengiant balansinius ventilius. Papildoma parama teikiama ir šildymo bei karšto vandens sistemoms pertvarkyti, butuose įrengiant termoreguliatorius ir apskaitos prietaisus.

IP rengėjams aktualu žinoti, kuriam laikotarpiui skaičiuojamos administracinės išlaidos. Nuo kada jas pradėti skaičiuoti? Gal yra kokių naujovių?
Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose numatytas projektų įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai. Taigi būtent šiam laikotarpiui projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos turėtų būti skaičiuojamos ir apskritai per šį laikotarpį visas projektas turėtų būti įgyvendintas.

Anksčiau 24 mėnesių laikotarpis buvo pradedamas skaičiuoti nuo susirinkimo dienos, kurio metu butų ir kitų patalpų savininkai patvirtindavo IP. Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliojusi naujovė yra ta, kad projekto įgyvendinimo pradžia yra laikoma valstybės paramos sutarties sudarymas tarp projekto administratoriaus ir Programą administruojančios VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA). Taip pat pakeista investicijų projektų derinimo procedūra. Planai BETAI derinti teikiami su gyventojų pritarimu ir tikimės, kad tai sutrumpins projekto įgyvendinimo terminą vėlesniuose etapuose.

Kokios naujovės yra susijusios su lengvatiniu kreditu ir palūkanomis? Kas turi būti nurodoma ruošiant IP?
IP rengėjai turi atkreipti dėmesį, kad yra pakeistos didžiausios mėnesinės įmokos, susijusios su investicijų padengimu įgyvendinus projektą. Apskaičiuojant šios įmokos didžiausią dydį lengvatinio kredito palūkanos nevertinamos. Iš esmės yra vertinamas šilumos energijos sutaupymas per skaičiuojamąjį laikotarpį, šilumos energijos kaina ir papildomai vertinamas šilumos energijos kainos pokyčio koeficientas. Jei diegiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės, tuomet dar yra papildomas koeficientas, įvertinantis jų kainos įtaką projekto apimtyje.

Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojus Seimo pakoreguotiems teisės aktams, reglamentuojantiems daugiabučių namų renovaciją, pasikeitė ir IP forma. Atsirado kelios naujovės. Viena jų turėtų padėti tiksliau nustatyti šilumos nuostolius ir parinkti efektyvesnes priemones. Kaip dabar IP yra susietas su pastato energinio naudingumo sertifikavimu? Kodėl gyventojams svarstyti turi būti pateikiamas nebe vienas energinį efektyvumą didinančių priemonių paketas?
Plano rengimas yra labiau susietas su pastato energinio naudingumo sertifikavimu ir jo metodika. Pagal naujus reikalavimus tiksliau nustatomi šilumos energijos nuostoliai, parenkamos efektyvesnės priemonės. Ne tik skaičiuojami šilumos energijos sutaupymai, bet ir pagal šios metodikos rekomendacijas apskaičiuojamas į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas. Todėl plane turi būti pateikiami 2 priemonių paketai, iš kurių vienas turi užtikrinti minimalų reikalavimą valstybės paramai gauti, t. y. C pastato energinio efektyvumo klasės pasiekimą ir 40 proc. šilumos energijos sutaupymą. Kitame priemonių pakete turi būti pateikiamas pasiūlymas, kuriuo būtų galima pasiekti aukštesnę nei C pastato energinio naudingumo klasę, tai būtų, pavyzdžiui, B arba A, su visomis paskaičiuotomis investicijomis ir paskaičiuotais jų atsipirkimo terminais. Tokiu būdu būtų siekiama įgyvendinti aukštesnės kokybės projektus pateikiant gyventojams pasirinkimo galimybę.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi
Vytautas AUKŠTAITIS

Autoriaus nuotr.

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Renovacijos naujienos – projektavimo ir rangos darbai bus perkami atskirai

  Ir anksčiau projektavimo bei rangos darbus daugiabučių namų administratoriai ir namų bendrijos galėjo pirkti atskirai, tačiau tai buvo daugiau pavieniai atvejai. 2017 metais paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą projektavimo paslaugos ir rangos darbai turi būti perkami atskirai.

 • Renovacijos kokybė: ką turi žinoti gyventojai?

  Pirmaisiais renovacijos metais apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kokybę buvo įvairiausių nuomonių. Vieniems gyventojams su rangovais didelių nesklandumų nekildavo, o kiti nuolatos linksniuodavo vienus ar kitus trūkumus. Dabar daug kas pasikeitė. Aiškiau reglamentuotos naudotinos kokybiškos medžiagos, atliekamų darbų technologijos bei techniniai projektai. Rangovai ir renovacijos užsakovai įgijo daugiau patirties, o modernizaciją prižiūri VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) bei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos (VTPSI).

 • Paraiškų teikimas renovacijai Utenos regione iki paskutinės minutės

  Vasario 1 d. baigėsi paraiškų teikimas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Tris mėnesius trukusiam kvietimui įgyvendinti numatyta bendrų investicijų apie 150 mln. eurų (valstybės parama – 50 mln. eurų), taigi bus renovuota apie 500 daugiabučių. Apie renovaciją pagal naująjį kvietimą kalbėjomės su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros specialiste Regina Šilinskiene.

 • Renovacijos penkmetis! Kaip keitėsi skaičiai, kokybė ir gyventojų pasitikėjimas

  2013 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė vienu iš strateginių tikslų išsikėlė renovacijos masto didinimą. Dabartinė Vyriausybė Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) taip pat mato kaip prioritetinę. Renovacijos tempai matomi kiekviename mieste, darbų kokybė itin pagerėjusi, o gyventojų atsiliepimai apie renovaciją teigiami.

 • Sėkminga renovacija neatsiejama nuo kokybiškos priežiūros

  Namo statyba prasideda nuo jo projekto paruošimo ir suderinimo su prižiūrinčiomis institucijomis. Viskas taip pat ir su daugiabučių namų renovacija. Per namo administratoriaus organizuotą susirinkimą gyventojams pritarus ruošiamas namo investicinis planas (IP), kuriame preliminariai apskaičiuojami medžiagų bei darbų kiekiai ir renovacijos kaina. IP rengėjai planus ruošia bendradarbiaudami su daugiabučių namų administratoriais, atsižvelgdami į gyventojų poreikius bei pastabas. Kaip žinoti, ar IP paruoštas kokybiškai? Apie tai kalbėjomės su jų ruošimą prižiūrinčios VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėju Edvardu Petrausku.

 • Daugiabučių renovavimo lyderis – Zarasų rajonas

  Būsto energijos taupymo agentūros, administruojančios daugiabučių namų atnaujinimo programą, duomenimis, šiuo metu šalyje renovuojami 483 seni daugiabučiai. Daugiausia – didžiuosiuose šalies miestuose. Vilniuje atnaujinami 52 daugiabučiai, Klaipėdoje – 40, Kaune – 36.

 • Naujovės palies kiekvieną

  2018-uosius Lietuvos gyventojai pasitiks didėsiančiomis pajamomis, įvairiomis išmokomis, pensijomis, vadinamieji „vaiko pinigai" bus mokami visiems Lietuvos vaikams, šeimoms bus patogiau slaugyti sergančius vaikus.

 • Renovacija Molėtuose: beveik pusė miesto modernizuota

  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas Utenos regione išsiskiria visoje Lietuvoje tuo, kad čia labai intensyviai renovuojami daugiabučiai namai. Prie to gerokai prisideda ir Molėtai, kur ypač didelis savivaldybės dėmesys, renovaciją administruojančių institucijų darbas ir gyventojų pasitikėjimas lemia, kad jau netrukus bus atnaujinta pusė miesto. Ir čia Molėtai nesustoja – planuoja renovuoti dar daugiau namų.

 • Renovacijos naujienos Utenoje – planuojamas pirmasis inovatyvus daugiabutis

  Daugiabučiai namai, statyti iki 1993 m. pagal tuo metu galiojusius statybos arba kitus techninius normatyvus, buvo statomi neskaičiuojant, kiek jie suvartos šilumos energijos, nebuvo siekiama užtikrinti mažiausių įmanomų šilumos nuostolių. Tokie namai dabar atitinka E, F, kartais tik G (mažiausią įmanomą) energinio naudingumo klasę. Ši klasė parodo, kiek namas yra neefektyvus. Todėl pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) sėkmingai įgyvendinta daugiabučio renovacija laikoma tada, kai namas po renovacijos pasiekia C arba aukštesnę energinę klasę. Utenos regione visi renovuoti daugiabučiai atitinka C arba B klasę, tačiau Taikos g. 27 namo gyventojai Utenoje bus pirmieji, kurie po modernizacijos gaus A klasės sertifikatus.

 • Neįtikėtinas renovacijos proveržis Zarasuose

  Daugiabučių renovacija yra vienas iš šios Vyriausybės prioritetų. Atnaujinti daugiabučiai ne tik puošia miestą, suteikia patogesnes gyvenimo sąlygas gyventojams, bet ir prisideda prie šiltnamio efekto mažinimo. Tačiau yra miestų, kurie į renovaciją žiūri skeptiškai, o štai kiti – su didžiuliu entuziazmu. Šį kartą – apie proveržį Zarasuose, kur jau netrukus bus renovuota beveik pusė visų miesto daugiabučių.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2018 UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:1081
Vakar apsilankė:11648
Šią savaitę apsilankė:20878
Šį mėnesį apsilankė:168016
Viso (nuo 2015-02-16):7733630
Šiuo metu naršo:
70
2018-03-21
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!