AktualijosRenovacijos procesų tobulinimas ir naujovės
2017 lapkričio 27, Pirmadienis 08:42

Renovacijos procesų tobulinimas ir naujovės

Renovacijos procesų tobulinimas ir naujovės

Lietuvos miestai ir miesteliai vis gražėja, atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių vis daugėja, o tokių namų gyventojai pasakoja apie mažas sumas, kurias išleidžia už šildymą. Tačiau visai kitokia dar nerenovuotų namų gyventojų situacija. Daugeliu atvejų pasireiškia sveikas pavydas bei noras sekti kaimynų pėdomis. Norint tai daryti visų pirma reikia išsiaiškinti, kuriuo keliu teks eiti. Neseniai atsirado tam tikrų pasikeitimų ir naujovių, susijusių su investicijų planų (IP) rengimu. Apie pasikeitimus ir naujoves kalbėjome su Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Būsto skyriaus vedėju Ramūnu Šveikausku.

Kokios papildomos paramos gali tikėtis žmonės, besirengiantys renovacijai, ir kodėl dabar atsirado priežastis kalbėti apie pasikeitimus, susijusius su daugiabučių modernizacija?
Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojo nauja įsakymo redakcija dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Jame yra numatytas naujas valstybės paramos būdas. Prie bendros 30 proc. paramos energijos suvartojimą mažinančioms priemonėms yra papildomai teikiama parama kompensuojant 10 proc. išlaidų, tenkančių atskiroms įstatyme nurodytoms priemonėms. Tai seno neautomatizuoto šilumos punkto įrengimas arba atskiro naujo šilumos punkto įrengimas daugiabučiame name, subalansuojant šildymo sistemą ir atitinkamai įrengiant balansinius ventilius. Papildoma parama teikiama ir šildymo bei karšto vandens sistemoms pertvarkyti, butuose įrengiant termoreguliatorius ir apskaitos prietaisus.

IP rengėjams aktualu žinoti, kuriam laikotarpiui skaičiuojamos administracinės išlaidos. Nuo kada jas pradėti skaičiuoti? Gal yra kokių naujovių?
Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose numatytas projektų įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai. Taigi būtent šiam laikotarpiui projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos turėtų būti skaičiuojamos ir apskritai per šį laikotarpį visas projektas turėtų būti įgyvendintas.

Anksčiau 24 mėnesių laikotarpis buvo pradedamas skaičiuoti nuo susirinkimo dienos, kurio metu butų ir kitų patalpų savininkai patvirtindavo IP. Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliojusi naujovė yra ta, kad projekto įgyvendinimo pradžia yra laikoma valstybės paramos sutarties sudarymas tarp projekto administratoriaus ir Programą administruojančios VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA). Taip pat pakeista investicijų projektų derinimo procedūra. Planai BETAI derinti teikiami su gyventojų pritarimu ir tikimės, kad tai sutrumpins projekto įgyvendinimo terminą vėlesniuose etapuose.

Kokios naujovės yra susijusios su lengvatiniu kreditu ir palūkanomis? Kas turi būti nurodoma ruošiant IP?
IP rengėjai turi atkreipti dėmesį, kad yra pakeistos didžiausios mėnesinės įmokos, susijusios su investicijų padengimu įgyvendinus projektą. Apskaičiuojant šios įmokos didžiausią dydį lengvatinio kredito palūkanos nevertinamos. Iš esmės yra vertinamas šilumos energijos sutaupymas per skaičiuojamąjį laikotarpį, šilumos energijos kaina ir papildomai vertinamas šilumos energijos kainos pokyčio koeficientas. Jei diegiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės, tuomet dar yra papildomas koeficientas, įvertinantis jų kainos įtaką projekto apimtyje.

Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojus Seimo pakoreguotiems teisės aktams, reglamentuojantiems daugiabučių namų renovaciją, pasikeitė ir IP forma. Atsirado kelios naujovės. Viena jų turėtų padėti tiksliau nustatyti šilumos nuostolius ir parinkti efektyvesnes priemones. Kaip dabar IP yra susietas su pastato energinio naudingumo sertifikavimu? Kodėl gyventojams svarstyti turi būti pateikiamas nebe vienas energinį efektyvumą didinančių priemonių paketas?
Plano rengimas yra labiau susietas su pastato energinio naudingumo sertifikavimu ir jo metodika. Pagal naujus reikalavimus tiksliau nustatomi šilumos energijos nuostoliai, parenkamos efektyvesnės priemonės. Ne tik skaičiuojami šilumos energijos sutaupymai, bet ir pagal šios metodikos rekomendacijas apskaičiuojamas į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas. Todėl plane turi būti pateikiami 2 priemonių paketai, iš kurių vienas turi užtikrinti minimalų reikalavimą valstybės paramai gauti, t. y. C pastato energinio efektyvumo klasės pasiekimą ir 40 proc. šilumos energijos sutaupymą. Kitame priemonių pakete turi būti pateikiamas pasiūlymas, kuriuo būtų galima pasiekti aukštesnę nei C pastato energinio naudingumo klasę, tai būtų, pavyzdžiui, B arba A, su visomis paskaičiuotomis investicijomis ir paskaičiuotais jų atsipirkimo terminais. Tokiu būdu būtų siekiama įgyvendinti aukštesnės kokybės projektus pateikiant gyventojams pasirinkimo galimybę.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi
Vytautas AUKŠTAITIS

Autoriaus nuotr.

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Renovacijos priemonės – ne tik energijos taupymui, bet ir grožiui

  Prieš atliekant daugiabučio renovaciją, butų savininkai turėtų gerai apsvarstyti, kokius atnaujinimo darbus norėtų ir turėtų atlikti, nes dažnai jau po laiko suprantama, kad renovacija – tai ne tik apšiltintos ir naujai nudažytos sienos, pakeisti langai bei perdengtas stogas. Renkantis vertėtų pasvarstyti apie estetiką ir patogumą.

 • Svarbus žingsnis – modernizuoto daugiabučio pridavimas

  Daugiabučio atnaujinimo užbaigimas ir atliktų darbų patikrinimas yra ne ką mažiau svarbus etapas nei paties projekto parengimas. Jei randama trūkumų ar statybos klaidų – renovacijos procesas negali būti baigiamas, statybos užbaigimo aktas pasirašomas tik tada, kai visos problemos yra išsprendžiamos. Apie tai, kaip vyksta daugiabučio namo modernizacijos pabaiga, ir kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos, dėl kurių nepriduodami atnaujinami (modernizuojami) daugiabučiai, pasakojo Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Ramūnas Šablauskas.

 • Renovuojamo daugiabučio spalva – miesto įvaizdžio dalis

  Vis daugiau pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) renovuojant daugiabučius miesto kvartalai spalvinasi naujomis, šviežiomis spalvomis. Kad neiškristų iš konteksto, spalvas parenka ne tik inžinieriai, rengiantys techninį projektą, jos derinamos ir su miesto įvaizdžiu. Taigi, projektų rengėjai ir renovacijos proceso administratoriai bendradarbiauja ir su savivaldybių atstovais, o spalvinė gama numatoma ilgalaikiuose strateginiuose miesto įvaizdžio planuose.

 • Reali daugiabučio renovacija – Vaižganto g. 8, Utenoje

  Praktiškai visuose miestuose pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (Programa) atnaujinama vis daugiau namų. Rezultatai akivaizdūs: sumažėjusios kainos už šildymą ir karšto vandens paruošimą, pagerėjusios gyventojų gyvenimo sąlygos, namai vizualiai pasikeitę ir traukiantys praeivių akį. Vienas svarbiausių sėkmingos Programos rodiklių – pakitusi žmonių nuomonė apie renovaciją. Daugelis apklaustųjų Utenoje džiaugėsi gaunama nauda. Tačiau svarstantiems apie savo daugiabučio renovaciją iškyla daug klausimų, kaip ir nuo ko viską pradėti. Todėl pristatome realų pavyzdį, kaip bus modernizuotas daugiabutis namas Vaižganto g. 8, Utenoje.

 • Valstybės paramos sutarčių pasirašymas – žalia šviesa tolesniam renovacijos vykdymui

  VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA), baigusi vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams namams atnaujinti gautas paraiškas, pradeda valstybės paramos teikimo sutarčių pasirašymą. Sutartys išsiųstos renovuojamų daugiabučių namų administratoriams, kurie per 30 dienų turės jas pasirašyti. Pasirašius sutartis administratoriai galės pradėti tolimesnius veiksmus projektams įgyvendinti – finansuotojų paiešką, projektavimo darbų bei rangos darbų pirkimą ir t. t. Tai – naujovė, kuri atsirado tik vykdant paskutinį kvietimą, nes anksčiau projektas ir rangos darbai paprastai būdavo perkami kartu.

 • Kainynas padės susidėlioti renovacijos išlaidas ir darbus

  Kalbėti apie pinigus visada įdomu. Iš tiesų, daugelį besirengiančiųjų renovuoti būstą neramina išlaidos, kurių gali prireikti norint atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Susiskaičiuoti investicijų poreikį padeda pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos. Pristatome šį leidinį ir aiškinamės, kokie pokyčiai jame atsispindi, lyginant su ankstesniu, bei kokias kainų tendencijas galima prognozuoti ateityje.

 • Renovacija šiais metais – tikslai ir iššūkiai

  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau – Programa) nežada mažinti tempų. Atnaujinus beveik 2 000 namų patirties įgavo daugiabučių namų administratoriai, projektuotojai bei rangovai. Kokybės priežiūros, viešųjų pirkimų bei kiti procesai nuolat tobulinami, gyventojų pasitikėjimas renovacija nuolatos auga ir tai užtikrina stabilų visos Programos įgyvendinimą.

 • Renovacijos naujienos – daugiausia daugiabučių bus atnaujinama kvartalais

  Paraiškų teikimas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą baigėsi šių metų vasario 1 dieną. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) jau baigė vertinti visas pateiktas paraiškas ir paskelbė rezultatus, kiek ir kuriuose miestuose bus renovuojama daugiabučių.

 • Renovuotas daugiabučio namo šilumos punktas užtikrina ženklius sutaupymus

  Kalbėdami apie renovaciją daugelis įsivaizduoja tik apšiltintas daugiabučio namo sienas, pakeistus senus langus ar duris. Ir tai – natūralu, nes kiekvienam yra matoma. Tačiau vienas svarbiausių sėkmingos renovacijos aspektų yra šilumos punkto atnaujinimas.

 • Renovacijos naujienos – projektavimo ir rangos darbai bus perkami atskirai

  Ir anksčiau projektavimo bei rangos darbus daugiabučių namų administratoriai ir namų bendrijos galėjo pirkti atskirai, tačiau tai buvo daugiau pavieniai atvejai. 2017 metais paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą projektavimo paslaugos ir rangos darbai turi būti perkami atskirai.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2018 UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:611
Vakar apsilankė:11905
Šią savaitę apsilankė:32967
Šį mėnesį apsilankė:189614
Viso (nuo 2015-02-16):8580758
Šiuo metu naršo:
101
2018-06-21
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!