AktualijosRenovacijos procesų tobulinimas ir naujovės
2017 lapkričio 27, Pirmadienis 08:42

Renovacijos procesų tobulinimas ir naujovės

Renovacijos procesų tobulinimas ir naujovės

Lietuvos miestai ir miesteliai vis gražėja, atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių vis daugėja, o tokių namų gyventojai pasakoja apie mažas sumas, kurias išleidžia už šildymą. Tačiau visai kitokia dar nerenovuotų namų gyventojų situacija. Daugeliu atvejų pasireiškia sveikas pavydas bei noras sekti kaimynų pėdomis. Norint tai daryti visų pirma reikia išsiaiškinti, kuriuo keliu teks eiti. Neseniai atsirado tam tikrų pasikeitimų ir naujovių, susijusių su investicijų planų (IP) rengimu. Apie pasikeitimus ir naujoves kalbėjome su Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Būsto skyriaus vedėju Ramūnu Šveikausku.

Kokios papildomos paramos gali tikėtis žmonės, besirengiantys renovacijai, ir kodėl dabar atsirado priežastis kalbėti apie pasikeitimus, susijusius su daugiabučių modernizacija?
Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojo nauja įsakymo redakcija dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Jame yra numatytas naujas valstybės paramos būdas. Prie bendros 30 proc. paramos energijos suvartojimą mažinančioms priemonėms yra papildomai teikiama parama kompensuojant 10 proc. išlaidų, tenkančių atskiroms įstatyme nurodytoms priemonėms. Tai seno neautomatizuoto šilumos punkto įrengimas arba atskiro naujo šilumos punkto įrengimas daugiabučiame name, subalansuojant šildymo sistemą ir atitinkamai įrengiant balansinius ventilius. Papildoma parama teikiama ir šildymo bei karšto vandens sistemoms pertvarkyti, butuose įrengiant termoreguliatorius ir apskaitos prietaisus.

IP rengėjams aktualu žinoti, kuriam laikotarpiui skaičiuojamos administracinės išlaidos. Nuo kada jas pradėti skaičiuoti? Gal yra kokių naujovių?
Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose numatytas projektų įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai. Taigi būtent šiam laikotarpiui projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos turėtų būti skaičiuojamos ir apskritai per šį laikotarpį visas projektas turėtų būti įgyvendintas.

Anksčiau 24 mėnesių laikotarpis buvo pradedamas skaičiuoti nuo susirinkimo dienos, kurio metu butų ir kitų patalpų savininkai patvirtindavo IP. Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliojusi naujovė yra ta, kad projekto įgyvendinimo pradžia yra laikoma valstybės paramos sutarties sudarymas tarp projekto administratoriaus ir Programą administruojančios VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA). Taip pat pakeista investicijų projektų derinimo procedūra. Planai BETAI derinti teikiami su gyventojų pritarimu ir tikimės, kad tai sutrumpins projekto įgyvendinimo terminą vėlesniuose etapuose.

Kokios naujovės yra susijusios su lengvatiniu kreditu ir palūkanomis? Kas turi būti nurodoma ruošiant IP?
IP rengėjai turi atkreipti dėmesį, kad yra pakeistos didžiausios mėnesinės įmokos, susijusios su investicijų padengimu įgyvendinus projektą. Apskaičiuojant šios įmokos didžiausią dydį lengvatinio kredito palūkanos nevertinamos. Iš esmės yra vertinamas šilumos energijos sutaupymas per skaičiuojamąjį laikotarpį, šilumos energijos kaina ir papildomai vertinamas šilumos energijos kainos pokyčio koeficientas. Jei diegiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės, tuomet dar yra papildomas koeficientas, įvertinantis jų kainos įtaką projekto apimtyje.

Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigaliojus Seimo pakoreguotiems teisės aktams, reglamentuojantiems daugiabučių namų renovaciją, pasikeitė ir IP forma. Atsirado kelios naujovės. Viena jų turėtų padėti tiksliau nustatyti šilumos nuostolius ir parinkti efektyvesnes priemones. Kaip dabar IP yra susietas su pastato energinio naudingumo sertifikavimu? Kodėl gyventojams svarstyti turi būti pateikiamas nebe vienas energinį efektyvumą didinančių priemonių paketas?
Plano rengimas yra labiau susietas su pastato energinio naudingumo sertifikavimu ir jo metodika. Pagal naujus reikalavimus tiksliau nustatomi šilumos energijos nuostoliai, parenkamos efektyvesnės priemonės. Ne tik skaičiuojami šilumos energijos sutaupymai, bet ir pagal šios metodikos rekomendacijas apskaičiuojamas į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas. Todėl plane turi būti pateikiami 2 priemonių paketai, iš kurių vienas turi užtikrinti minimalų reikalavimą valstybės paramai gauti, t. y. C pastato energinio efektyvumo klasės pasiekimą ir 40 proc. šilumos energijos sutaupymą. Kitame priemonių pakete turi būti pateikiamas pasiūlymas, kuriuo būtų galima pasiekti aukštesnę nei C pastato energinio naudingumo klasę, tai būtų, pavyzdžiui, B arba A, su visomis paskaičiuotomis investicijomis ir paskaičiuotais jų atsipirkimo terminais. Tokiu būdu būtų siekiama įgyvendinti aukštesnės kokybės projektus pateikiant gyventojams pasirinkimo galimybę.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi
Vytautas AUKŠTAITIS

Autoriaus nuotr.

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Daugiabučių renovavimo lyderis – Zarasų rajonas

  Būsto energijos taupymo agentūros, administruojančios daugiabučių namų atnaujinimo programą, duomenimis, šiuo metu šalyje renovuojami 483 seni daugiabučiai. Daugiausia – didžiuosiuose šalies miestuose. Vilniuje atnaujinami 52 daugiabučiai, Klaipėdoje – 40, Kaune – 36.

 • Naujovės palies kiekvieną

  2018-uosius Lietuvos gyventojai pasitiks didėsiančiomis pajamomis, įvairiomis išmokomis, pensijomis, vadinamieji „vaiko pinigai" bus mokami visiems Lietuvos vaikams, šeimoms bus patogiau slaugyti sergančius vaikus.

 • Renovacija Molėtuose: beveik pusė miesto modernizuota

  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas Utenos regione išsiskiria visoje Lietuvoje tuo, kad čia labai intensyviai renovuojami daugiabučiai namai. Prie to gerokai prisideda ir Molėtai, kur ypač didelis savivaldybės dėmesys, renovaciją administruojančių institucijų darbas ir gyventojų pasitikėjimas lemia, kad jau netrukus bus atnaujinta pusė miesto. Ir čia Molėtai nesustoja – planuoja renovuoti dar daugiau namų.

 • Renovacijos naujienos Utenoje – planuojamas pirmasis inovatyvus daugiabutis

  Daugiabučiai namai, statyti iki 1993 m. pagal tuo metu galiojusius statybos arba kitus techninius normatyvus, buvo statomi neskaičiuojant, kiek jie suvartos šilumos energijos, nebuvo siekiama užtikrinti mažiausių įmanomų šilumos nuostolių. Tokie namai dabar atitinka E, F, kartais tik G (mažiausią įmanomą) energinio naudingumo klasę. Ši klasė parodo, kiek namas yra neefektyvus. Todėl pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) sėkmingai įgyvendinta daugiabučio renovacija laikoma tada, kai namas po renovacijos pasiekia C arba aukštesnę energinę klasę. Utenos regione visi renovuoti daugiabučiai atitinka C arba B klasę, tačiau Taikos g. 27 namo gyventojai Utenoje bus pirmieji, kurie po modernizacijos gaus A klasės sertifikatus.

 • Neįtikėtinas renovacijos proveržis Zarasuose

  Daugiabučių renovacija yra vienas iš šios Vyriausybės prioritetų. Atnaujinti daugiabučiai ne tik puošia miestą, suteikia patogesnes gyvenimo sąlygas gyventojams, bet ir prisideda prie šiltnamio efekto mažinimo. Tačiau yra miestų, kurie į renovaciją žiūri skeptiškai, o štai kiti – su didžiuliu entuziazmu. Šį kartą – apie proveržį Zarasuose, kur jau netrukus bus renovuota beveik pusė visų miesto daugiabučių.

 • Renovacijos pliusai – mažesnės sąskaitos už šildymą

  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa įgauna pagreitį. Kuo daugiau žmonių įsitikina jos teikiama nauda, tuo daugiau informacijos perduoda kaimynams, kurie taip pat pasiryžta renovacijai. Niekas neįtikina taip, kaip skaičiai popieriuje, t. y. sąskaitos prieš ir po renovacijos, arba vienas šalia kito esančių daugiabučių šilumos ir karšto vandens sunaudojimų skirtumai.

 • Naujas kvietimas renovacijai – kvotų nebelieka

  Daugiabučių namų renovacija Lietuvoje įgyja vis didesnį pagreitį. Pirmaisiais metais buvusį nepasitikėjimą ir neaiškumą keičia sėkmės istorijos. Kaimynai, gyvenantys jau renovuotuose daugiabučiuose, dalijasi savo patirtimi su dar nerenovuotų namų gyventojais. Pastarieji teiraujasi VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) specialistų, daugiabučių administratorių apie galimybes ir sąlygas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė naują, jau ketvirtą kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų modernizacijos projektus. Pagal šį kvietimą Lietuvoje planuojama renovuoti apie 500 daugiabučių. Ko galima tikėtis Utenos regionui,pasakojo BETA specialistė Nijolė Genovaitė Graužinytė.

 • Naujas kvietimas daugiabučiams namams renovuoti

  Per pirmus kvietimus Lietuvoje jau yra renovuota apie 1 800 daugiabučių, daugiau nei 450 daugiabučių nupirkti rangos darbai ir netrukus prie jų atsiras pastoliai, dar per 600 daugiabučių namų gyventojai pritarė investiciniams planams. Skaičiai išties nemaži, tačiau, siekdama įgyvendinti sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus. Pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą skirta 150 mln. eurų bendroms investicijoms.

 • Ignalinoje daugiabučių namų renovacija skverbiasi ir į kaimus

  Įgyvendinant Ignalinos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programą „Ignalinos Enervizija 2“, Ignalinos mieste pradėti atnaujinti dar trys daugiabučiai namai. Pagal minėtą programą bus modernizuoti 24 namai (16 Ignalinoje ir  8 rajone).

 • Laikas renovuoti nuosavą namą. Kada pradėti?

  Kokie ženklai rodo, kad atėjo laikas modernizuoti namą? Pirmas ir pats aiškiausias ženklas – mūsų nepasitenkinimas, kylantis gavus dideles sąskaitas už dujas, elektrą ir šildymą. Jei kaskart žvelgdami į sąskaitas pagalvojame, kad mokame gerokai daugiau nei mūsų kaimynai, gyvenantys panašiame name, vadinasi, laikas pradėti ruoštis namo renovacijai.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2018 UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:1221
Vakar apsilankė:8082
Šią savaitę apsilankė:17227
Šį mėnesį apsilankė:116389
Viso (nuo 2015-02-16):7253064
Šiuo metu naršo:
77
2018-01-17